Aktualności

MPMK w WKKW 2019 – propozycje

27 sierpnia 2019 · Kategoria: MPMK, WKKW, ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni we wszech­stron­nym kon­kur­sie konia wierz­cho­we­go, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 19 – 22 wrze­śnia br.

MPMK 2019 plakat

Hodowca i Jeździec