Aktualności

MPMK w skokach 2019 – propozycje

3 września 2019 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re odbę­dą się w Strzegomiu w dniach 19 – 22 wrze­śnia br.

MPMK 2019 plakat

Hodowca i Jeździec