Zbigniew Dąbrowski nie żyje

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zbyszka Dąbrowskiego – żołnierza Armii Krajowej, trenera związanego z Sudeckim Ludowym Klubem Sportowym Książ, wieloletniego dyrektora stada Ogierów w Książu. Organizatora wielu aukcji koni szlachetnych, a także krajowych i międzynarodowych jeździeckich imprez sportowych najwyższej rangi. Współtwórcę wielu sukcesów sportowych swoich podopiecznych w ujeżdżeniu, skokach przez przeszkody, WKKW i powożeniu.

Zbigniew Dąbrowski

Odejście tak wielkiej osobowości to wielka strata dla polskiego jeździectwa i hodowli, a szczególnie dla rasy śląskiej, do rozwoju i promocji której przez lata tak znacząco się przyczynił.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym składa Polski Związek Hodowców Koni.

Przewiń do góry