Wyniki kwalifikacji ogierów śląskich do polowej próby zaprzęgowej

W dniach 19-20 lipca 2021 r. Polski Związek Hodowców Koni we współpracy z WTWK Partynice zorganizował kwalifikację ogierów rasy śląskiej do polowej próby zaprzęgowej. Jest to najważniejsza impreza hodowlano-selekcyjna dla rasy śląskiej, pozwalająca na wyłonienie najlepszych młodych ogierów, które po 60-dniowym treningu i zaliczeniu próby dzielności uzyskują wpis do księgi stadnej oraz prawo krycia klaczy. Do kwalifikacji zgłoszonych zostało 50 ogierów.

W tym miejscu należą się serdecznie podziękowania dla Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni oraz Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni, dzięki pomocy których kwalifikacja przebiegła sprawnie, profesjonalnie i w niepowtarzalnej atmosferze.

Kolejnym etapem współpracy PZHK i WTWK Partynice jest organizacja drugiej edycji polowej próby zaprzęgowej, która zastąpiła dotychczasowy stacjonarny trening ogierów organizowany w Zakładzie Treningowym w Książu. Prawo udziału w próbie uzyskało tym razem 30 wyselekcjonowanych ogierów rasy śląskiej, które w dniach 30 września – 2 października 2021 r. zostaną poddane m.in. ocenie obcego powożącego, próbie ujeżdżenia na czworoboku, próbom dystansowym w stępie i kłusie oraz ocenie eksterieru i ruchu.

Zapraszamy do zapoznania się z listą zakwalifikowanych ogierów.

Scroll to Top