Projekt ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt

Szanowni Państwo,

Końcem listopada ubiegłego roku PZHK otrzymał projekt ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Projekt zobowiązuje ARiMR do stworzenia komputerowej bazy danych zwierząt lądowych, w tym również koniowatych. Konieczność stworzenia tej bazy wynika z przepisów unijnych, jak również z faktu, że od 2023 roku według nowego PROW konie będą mogły być objęte niektórymi płatnościami, z których do tej pory były wyłączone, tj.:

  1. Ekoschematem „Dobrostan zwierząt”
  2. Ekoschematem „Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt”

ARiMR jako podmiot odpowiedzialny za wszystkie płatności rolnicze, dąży do posiadania w swojej bazie niezbędnych danych rolnika, który będzie ubiegał się o taką płatność.

Istotne jest, że z chwilą wejścia w życie ustawy każdy właściciel lub posiadacz konia będzie zobowiązany złożyć w ARiMR wniosek o nadanie przez Agencję numeru stada i powiadamiać Agencję o wszelkich zdarzeniach takich jak urodzenie, zakup czy przemieszczenie konia, co ma służyć ochronie zdrowia koniowatych.

Trwają w tej chwili rozmowy i uzgodnienia między MRiRW, ARiMR oraz PZHK, kogo właściciel czy posiadacz konia o tych zdarzeniach będzie informował, Związek który przekaże te informacje do Agencji, czy też bezpośrednio Agencję.

Wszelkie pojawiające się w różnym czasie i w różnych miejscach informacje, że ARiMR będzie identyfikować konie i wydawać paszporty są nieprawdziwe. Zgodnie z otrzymanymi informacjami, takich planów nie ma ani MRiRW ani ARiMR.

Scroll to Top