Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej, WTWK Partynice 18-19 lipca 2022 r. – wstępny harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym harmonogramem kwalifikacji ogierów rasy śląskiej do treningu oraz polowej próby zaprzęgowej. Impreza odbędzie się 18 i 19 lipca na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.
Kwalifikacja obejmuje m.in. ocenę rodowodu, eksterieru oraz ruchu.

Komunikat i program imprezy

Właścicieli ogierów rasy śląskiej zgłoszonych do kwalifikacji do polowego treningu zaprzęgowego, która odbędzie się na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice w dniach 18-19 lipca 2022 r., zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zbliżającej się imprezy:

 1. Ogiery należy dowieźć 18.07.2021 r. (poniedziałek) w godz. 7:00 – 11:00 (jak najwcześniej ze względu na poranne korki). Przyjazd w niedzielę jest możliwy od godz. 16:00 po zgłoszeniu takiej konieczności do biura PZHK (mailowo mail lub telefonicznie 505-832-560) oraz uiszczeniu na miejscu dodatkowej opłaty 70 PLN za boks (podczas wydawania pakietów).
 2. W celu ochrony zdrowia ogierów oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych koni, każdy ogier musi zostać poddany kontroli szczepień przeciwko grypie w paszporcie konia przez lekarza weterynarii podczas wjazdu na teren WTWK Partynice (postój w miejscu kopert wyznaczonych zaraz po przekroczeniu bramy wjazdowej). Konie z niewłaściwym schematem szczepień nie zostaną wpuszczone na teren kwalifikacji.
 3. Organizator zapewnia boks ze ściółką. Paszę treściwą i objętościową oraz żłoby i wiadra do pojenia należy zabezpieczyć we własnym zakresie.
 4. Boksy będą oznakowane imiennie, prosimy o wprowadzanie ogierów do właściwych boksów.
 5. Od godziny 8:00 przeprowadzane będzie badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia ogierów u każdego ogiera w boksie. W trakcie badania zostaną pobrane włosy z grzywy ogiera w celu wykonania badania markerów genetycznych DNA potwierdzającego pochodzenie ogiera po wskazanej parze rodzicielskiej. Koszt badania pokrywa PZHK.
 6. Wszystkich właścicieli ogierów zapraszamy na obowiązkową odprawę, która odbędzie się przed stajniami I dnia kwalifikacji (poniedziałek) o godz. 10:00. Każdy z właścicieli otrzyma pakiet materiałów dotyczących kwalifikacji i próby dzielności.
 7. Kwalifikacja ogierów do polowego treningu zaprzęgowego oraz październikowej próby dzielności odbywać się będzie według poniższego programu (bez konieczności oprzęgania ogiera):

Dzień I

 • godz. 7:00-11:00 – zwózka ogierów, kontrola szczepień w paszporcie hodowlanym przez lekarza weterynarii w trakcie wjazdu na teren obiektu pojazdu transportującego konie – koperty tuż za bramą wjazdową
 • od godz. 8:00 – badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia – u każdego ogiera w boksie
 • godz. 8:30 – wydawanie pakietów i pobieranie opłaty antydopingowej (5 zł)
 • godz. 10:00 – obowiązkowa odprawa z właścicielami ogierów przed stajniami
 • godz. 11:00 – identyfikacja przez komisję i zmierzenie ogiera (trzy podstawowe wymiary) w korytarzu małej stajni – kolejność ogierów zgodna z katalogiem, ogiera należy przedstawić z paszportem, po zakończeniu badania przez lekarza weterynarii
 • godz. 14:00 – ocena ruchu i postawy kończyn na twardej nawierzchni – na krótkiej ścianie pod halą
 • po zakończeniu oceny – odprawa przed II dniem i przejście trasy przemarszu ogierów na rozprężalnię i plac pokazowy

Dzień II

 • godz. 9:00 – prezentacja ogierów w ręku na placu pokazowym – ogiery prezentowane będą stawkami według rodów, a następnie oceniane będą przez komisję sędziowską na płycie w pozycji „stój” oraz w ruchu (stęp, kłus) na trójkącie. Wyniki kwalifikacji podawane będą do publicznej wiadomości bezpośrednio po ocenie każdego ogiera.

Uwaga! Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów mogą ulec zmianie

 1. Paszport konia jest niezbędny podczas kontroli szczepień przy wjeździe na teren Partynic, podczas badania weterynaryjnego w boksie konia oraz przy identyfikacji.
 2. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zaopatrzenie się w lonżę, wcześniejsze zapoznanie ogiera z terenem rozprężalni oraz prowadzenie ogiera na trasie stajnia – rozprężalnia – plac pokazowy na lonży (duża otwarta przestrzeń).
 3. Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych koni, prosimy o stosowanie się do godzinowego programu imprezy, szczególnie drugiego dnia podczas oceny na placu pokazowym. Również ze względu na ograniczone ramy czasowe imprezy oraz hodowlany charakter kwalifikacji, ogiery które nie będą spełniały wymagań programu hodowli pod względem wzorca biometrycznego (3 podstawowe pomiary), nie zostaną dopuszczone do oceny pokroju i ruchu.
 4. W przypadku zakwalifikowania ogiera do polowego treningu zaprzęgowego, wybór osoby trenującej należy do decyzji właściciela ogiera. Kwalifikacje osoby trenującej ogiera nie będą weryfikowane przez PZHK.
 5. W związku z Uchwałą Zarządu PZHK nr 33/2021 z dn. 2 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia funduszu przeznaczonego na pokrycie kosztów badań antydopingowych koni uczestniczących w kwalifikacjach do hodowli, próbach dzielności, czempionatach i wystawach hodowlanych organizowanych i współorganizowanych przez PZHK, na imprezie pobierana będzie opłata na Fundusz Antydopingowy w wysokości 5 zł brutto od każdego konia.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkim uczestnikom imprezy należy w trakcie jej trwania bezwzględnie przestrzegać zaleceń związanych z COVID-19 (maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny). Jeżeli nie czujesz się w pełni zdrowy lub masz objawy takie jak: kaszel, duszność, gorączka, zrezygnuj z przyjazdu.
Scroll to Top