Odszedł Wacław Gubernat

W imieniu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Wacława Gubernata hodowcy koni oraz wieloletniego Prezesa Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie, a także Członka Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie.
Pan Wacław Gubernat przez lata aktywnie angażował się w pracę społeczną na rzecz promocji koni w Okręgu oraz pracę statutową w ramach pełnionych funkcji w strukturach OZHK w Rzeszowie oraz PZHK w Warszawie. Jego głos i zajmowane często stanowisko w różnych kwestiach wynikało z głębokiej wiedzy oraz znajomości zagadnień a także realiów polskiej wsi i rolnictwa.
Uchwałą Walnego Zjazdu OZHK w Rzeszowie nadano Panu Wacławowi Gubernat tytuł Honorowego Prezesa w OZHK Rzeszów.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 16 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w Kościele w Siepietnicy.

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu.

Scroll to Top