ZT Klikowa – opłata na Fundusz Antydopingowy

W związku z Uchwałą Zarządu PZHK nr 33/2021 z dn. 2 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia funduszu przeznaczonego na pokrycie kosztów badań antydopingowych koni uczestniczących w kwalifikacjach do hodowli, próbach dzielności, czempionatach i wystawach hodowlanych organizowanych i współorganizowanych przez PZHK, na imprezach pobierana jest opłata na Fundusz Antydopingowy w wysokości 5 zł brutto od każdego konia.
W związku z powyższym, podjęto decyzję, że opłatę będzie można uiszczać przelewem. Każdy właściciel klaczy, zgłoszonej do ZT w Klikowej musi dokonać opłaty 5 zł wraz z wpłatą I raty (kwalifikacja). Również w przypadku opłacania II raty (próba) należy do obowiązującej kwoty doliczyć 5 zł na rzecz funduszu.

Scroll to Top