Aukcje ardeńskie 2023 – plan i opłaty

  • Rozpoczęcie kwalifikacji w Dąbrówce Małej planowane jest na godz. 9:30 (odbiór pakietów w godzinach 8:00 – 9:00). Istnieje możliwość przyjazdu z ogierem do ośrodka dzień wcześniej w godzinach popołudniowych.
  • Rozpoczęcie kwalifikacji w Bogusławicach planowane jest na godz. 9:00

Informujemy, że właściciele ogierów ardeńskich przedstawianych do wpisu do księgi stadnej na kwalifikacji w Dąbrówce Małej dnia 26 września oraz w Bogusławicach dnia 27 września zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 15 września 2023 r. (piątek) opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 250 zł za każdego ogiera zgłoszonego do kwalifikacji (wpisowe+ ocena komisyjna + antydoping + boks).
Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 15 września 2023 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 500 zł i musi być wpłacona najpóźniej do 21 września 2023 r. do godz. 14:00 (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane.
Brak wpłaty spowoduje nieuwzględnienie ogiera w katalogu i niedopuszczenie do kwalifikacji.

Dofinansowanie kosztów badania markerów genetycznych DNA potwierdzającego pochodzenie po wskazanej parze rodzicielskiej, wykonanego we wskazanym przez prowadzącego księgę laboratorium przysługuje jedynie ogierom, które przeszły kwalifikację z wynikiem pozytywnym. Podczas kwalifikacji pobierane będą włosy do badania DNA, a właściciele ogierów będą podpisywać protokół na badanie dotacyjne. Po kwalifikacji materiał wszystkich zakwalifikowanych ogierów zostanie wysłany z biura PZHK do laboratorium.

Scroll to Top