Aktualności

Starsze archiwum

1 stycznia 2010 · Kategoria: ·

Gallery archive – older

Galerie foto­gra­ficz­ne z 2010 roku i star­sze

Zaprzęg Piotra Mazurka

Zaprzęg Piotra Mazurka z poka­zu, któ­ry odbył się na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice, pod­czas inau­gu­ra­cji sezo­nu wyści­go­we­go 2010

Fot. Marta Nowakowska

Próba dzielności ogierów po 70‐dniowym treningu

Neustadt /Niemcy/, 4 – 5.10.2006

Fot. Katarzyna Wiszowaty

MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi 2005

Polish Single Driving Championships for Young Horses 2005

Bogusławice, 30.09 – 2.10.2005

Konferencja Europejskich Stadnin Koni i Stad Ogierów

SK Janów Podlaski, 19 – 20.06.2007

Fot. Katarzyna Wiszowaty

POLAGRA‐FARM 2005

Obchody 110‐lecia ist­nie­nia Związków Hodowców Koni na Ziemiach Polskich

Poznań, 6 – 9.09.2005

Fot. Urszula SawickaKatarzyna Wiszowaty 

Hodowca i Jeździec