Laboratorium w Poznaniu

Jak pobierać i przesyłać próby krwi od koni, w celu badania DNA?

  1. Od konia (w wieku powyżej 1 miesiąca) należy pobrać krew do 1 probówki o pojemności minimum 5 ml.
  2. Probówka powinna być plastikowa z wewnętrznym korkiem, co zapobiega wylaniu zawartości zniszczeniu probówek w trakcie transportu (nie używać probówek szklanych oraz z nakrętkami i igłami).
  3. Probówka, do której pobierana jest krew powinna zawierać antykoagulant EDTA lub 4% cytrynian sodu.
  4. Na każdej probówce należy napisać (najlepiej długopisem), drukowanymi literami, pełną nazwę konia, od którego pobrano próbę krwi.

Dokumenty, które należy dołączyć do prób:

  1. „Protokół pobrania krwi lub włosów od konia” – podpisany przez pobierającego krew i przez właściciela konia oraz prosimy podać także kontaktowy numer telefonu właściciela.
  2. „Zlecenie badań DNA konia” – z wpisaną liczbą koni przesyłanych do badania, nazwiskiem i adresem właściciela.
  3. Jeśli została dokonana wpłata za badania to dowód wpłaty lub jego ksero należy dołączyć do wysyłanej próby i formularzy.

Transport krwi

  1. Pobraną krew, tak długo jak to możliwe, także w trakcie transportu, należy przechowywać w temperaturze +4 do +18°C (prób nie wolno zamrażać ani przewozić w lodzie!).
  2. Próby należy dostarczyć do Laboratorium nie później niż 48 godzin od momentu pobrania (wysłanie prób pocztą pocztą priorytetową lub kurierską gwarantuje spełnienie tego warunku).

Przesyłkę z krwią należy wysłać na adres:

Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni
ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań

a opłatę za badanie wpłacić na konto Uczelni:

Bank Zachodni WBK S.A., 6 Oddział Poznań,
Nr konta: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894


Uwaga: dodatkowe informacje dotyczące pobierania i przesyłki krwi można uzyskać pod telefonem/faxem:

Poznań – 61 848-72-37; fax: 61 848-72-37
https://labkonie.up.poznan.pl
e-mail: labkonie@up.poznan.pl

Scroll to Top