Selekcja

Miejsca i terminy zawodów, podczas których odbędą się konkursy kwalifikacyjne dla koni 4‐, 5‐ i 6‐letnich do MPMK 2019 w dyscyplinach ujeżdżenia i skoków przez przeszkody

 

Przypominamy, że jedy­nie peł­ne wyni­ki, zawie­ra­ją­ce datę uro­dze­nia oraz pocho­dze­nie konia, będą pod­sta­wą do kwa­li­fi­ka­cji konia do MPMK.


UJEŻDŻENIE

I region (Zofia Górska)

 • ZO‐A Solec Kujawski – 2 – 4.08. (4 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Barłomino – 23 – 25.08. (4 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
  przy oka­zji Mistrzostw Województwa Pomorskiego

II region (Sławomir Pietrzak / Jacek Ryczywolski)

 • ?

III region (Marek Ruda)

 • LKJ Ochaby – 24 – 25.05. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • KJ Facimiech – 8 – 9.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • KJ Lider Radzionków – 5 – 6.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • LKJ Moszna – 10 – 11.08. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)

IV region (Jerzy Łukomski)

 • ZR Rybnica – 17 – 19.05. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Baborówko – 28.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZO Drzonków – 24 – 25.08. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Zagozd – 31.08. – 1.09. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)

Zawody kwalifikacyjne do MŚMK w ujeżdżeniu:

 • KJ Lider Radzionków – 5 – 6.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne) pod­czas CDI YH 
  obo­wiąz­ko­we kwa­li­fi­ka­cje (mini­mum 1 prze­jazd)

SKOKI PRZEZ PRZESZKODY
Eliminacje koni 4‐ i 5‐letnich

I region (Krzysztof Ferenstein)

 • ZO* Ciekocinek – 10 – 12.05. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Turzyn – 20 – 21.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • CSN Gałkowo – 28 – 30.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZO** Dąbrówka Mała – 26 – 28.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)

II region (Krzysztof Tomaszewski)

 • ZO Warka – 31.05 – 1.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Warka – 6 – 7.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Bogusławice – 20 – 21.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZO Bogusławice – 16 – 17.08. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)

III region (Krzysztof Koziarowski)

 • ZR Moszna – 1 – 2.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZO Michałowice – 21 – 22.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZO Leśna Wola – 26 – 27.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Jakubowice – 16 – 17.08. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)

IV region (Janusz Bobik)

 • ZO Warnik – 17 – 19.05. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZO Olsza – 15 – 16.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Budzistowo – 6 – 7.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Damasławek – 27 – 28.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)

Lista zawodów na których mogą zostać przeprowadzone skokowe eliminacje do MPMK jest zgodna z kalendarzem imprez PZJ 2019 w tej dyscyplinie – brane będą pod uwagę tylko tzw. zawody „otwarte”.

Informujemy, że poda­ne daty i miej­sca mogą ulec zmia­nie.

Hodowca i Jeździec