Selekcja

Miejsca i terminy zawodów, podczas których odbędą się konkursy kwalifikacyjne dla koni 4‑, 5- i 6‑letnich do MPMK 2019 w dyscyplinach ujeżdżenia i skoków przez przeszkody

 

Przypominamy, że jedy­nie peł­ne wyni­ki, zawie­ra­ją­ce datę uro­dze­nia oraz pocho­dze­nie konia, będą pod­sta­wą do kwa­li­fi­ka­cji konia do MPMK.


UJEŻDŻENIE

I region (Zofia Górska)

 • ZO Kwieki – 31.05 – 2.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje
 • CDI‑W, CDI3*-YR-J-CH Sopot – 21 – 23.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje
 • ZO Solec Kujawski – 2 – 4.08. (4 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Barłomino – 23 – 25.08. (4 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
  pod­czas Mistrzostw Województwa Pomorskiego

II region (Krzysztof Tomaszewski / Jacek Ryczywolski)

 • ZR Koryta, KJ Golden Horse – 12.05. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje
 • ZR Koryta, KJ Golden Horse – 15 – 16.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Józefin, KJ Aromer – 30.06. (1 prze­jazd kwa­li­fi­ka­cyj­ny)
 • ZR Koryta, KJ Golden Horse – 13 – 14.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZO Poczernin, KJ Poczernin – 26 – 27.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZRiT‑A, Józefin, KJ Aromer – 10 – 11.08. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje
 • ZR Koryta, KJ Golden Horse – 14 – 15.09. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje

III region (Marek Ruda)

 • LKJ Ochaby – 24 – 25.05. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • KJ Osadkowski – 6 – 7.06. (4 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje
 • KJ Facimiech – 8 – 9.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • KJ Lider Radzionków – 5 – 6.07. zawo­dy odwo­ła­ne
 • LKJ Moszna – 10 – 11.08. zawo­dy odwo­ła­ne
 • ZR Biały Las – 6 – 7.09. (4 2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje
 • MPS Radzionków – 13 – 15.09. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje

IV region (Jerzy Łukomski)

 • ZR Rybnica – 17 – 19.05. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Baborówko – 28.07. zawo­dy odwo­ła­ne
 • ZO/ZR Stajnia Rybnica – 9 – 11.08. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje
 • ZO Drzonków – 24 – 25.08. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Zagozd – 31.08. – 1.09. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)

Zawody kwalifikacyjne do MŚMK w ujeżdżeniu:

 • Sopot – 21 – 23.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne) pod­czas CDI‑W, CDI3*-YR-J-CH
 • KJ Lider Radzionków – 5 – 6.07. pod­czas CDI YH zawo­dy odwo­ła­ne

SKOKI PRZEZ PRZESZKODY

I region (Krzysztof Ferenstein)

 • ZO* Ciekocinko – 10 – 12.05. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • CSN Gałkowo – 28 – 30.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Turzyn – 20 – 21.07. zawo­dy odwo­ła­ne
 • ZO** Dąbrówka Mała – 26 – 28.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZO*/ZR Lotar Biskupiec – 16 – 18.08. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne) dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­cje

II region (Krzysztof Tomaszewski)

 • ZO Warka – 31.05 – 1.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Warka – 6 – 7.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Bogusławice – 20 – 21.07. zawo­dy odwo­ła­ne
 • ZO Bogusławice – 16 – 17.08. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)

III region (Krzysztof Koziarowski)

 • ZR KJK Romico Żywiec – 10 – 12.05. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne) zawo­dy dodat­ko­we
 • ZR Moszna – 1 – 2.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZO Michałowice – 21 – 22.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZO Leśna Wola – 26 – 27.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Jakubowice – 16 – 17.08. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)

IV region (Janusz Bobik)

 • ZO Warnik – 17 – 19.05. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZO Olsza – 15 – 16.06. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Budzistowo – 6 – 7.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZR Damasławek – 27 – 28.07. (2 prze­jaz­dy kwa­li­fi­ka­cyj­ne)
 • ZO Olsza – 27 – 28.07. (konie 4- i 5‑letnie; 6‑latki kon­kur­sy 130 cm; 7‑latki kon­kur­sy 135 cm)

Lista zawodów na których mogą zostać przeprowadzone skokowe eliminacje do MPMK jest zgodna z kalendarzem imprez PZJ 2019 w tej dyscyplinie – brane będą pod uwagę tylko tzw. zawody „otwarte”.

Informujemy, że poda­ne daty i miej­sca mogą ulec zmia­nie.

Hodowca i Jeździec