Selekcja

ZT Klacze 2013

 

Przedstawiamy ter­mi­ny i wyni­ki prób dziel­no­ści, któ­rym zosta­ły pod­da­ne kla­cze ras szla­chet­nych w Zakładach Treningowych:

Trening wierz­cho­wy
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
m, wlkp, sp Bogusławice 4
lute­go
5
kwiet­nia
pobierz pobierz

ZT BOGUSŁAWICE (trening wierzchowy) – 5 kwietnia 2013 r.

m, wlkp, sp Starogard Gdański 22
lute­go
23
kwiet­nia
pobierz pobierz

ZT STAROGARD GDAŃSKI (trening wierzchowy) – 23 kwietnia 2013 r.

m, wlkp, sp Bielice 15
mar­ca
14
maja
pobierz pobierz

ZT BIELICE (trening wierzchowy) – 14 maja 2013 r.

m, wlkp, sp Włocławek 11
kwiet­nia
10
czerw­ca
pobierz pobierz

ZT WŁOCŁAWEK (trening wierzchowy) – 10 czerwca 2013 r.

m, wlkp, sp Doruchów 12
kwiet­nia
11
czerw­ca
pobierz pobierz

ZT DORUCHÓW (trening wierzchowy) – 11 czerwca 2013 r.

m, wlkp, sp Bogusławice 15
kwiet­nia
14
czerw­ca
pobierz pobierz

ZT BOGUSŁAWICE (trening wierzchowy) – 14 czerwca 2013 r.

m, wlkp, sp Bogusławice
29 lip­ca – 27 wrze­śnia
Zakład odwo­ła­ny
m, wlkp, sp Bielice
zakład
dodat­ko­wy
9
wrze­śnia
8
listo­pa­da
pobierz pobierz

ZT BIELICE (trening wierzchowy) – 8 listopada 2013 r.

m, wlkp, sp Włocławek 26
wrze­śnia
25
listo­pa­da
pobierz pobierz

ZT WŁOCŁAWEK (trening wierzchowy) – 25 listopada 2013 r.

m, wlkp, sp Doruchów 27
wrze­śnia
26
listo­pa­da
pobierz pobierz

ZT DORUCHÓW (trening wierzchowy) – 26 listopada 2013 r.

m, wlkp, sp Bogusławice 7 paź­dzier­ni­ka – 6 grud­nia
Zakład odwo­ła­ny

 

Trening zaprzę­go­wy
Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 11
mar­ca
8 – 9
maja
pobierz pobierz

ZT KSIĄŻ (trening zaprzęgowy) – 8-9 maja 2013 r.

m, wlkp, sp Bogusławice 6
maja
3 – 4
lip­ca
pobierz pobierz

ZT BOGUSŁAWICE (trening zaprzęgowy) – 3-4 lipca 2013 r.

śl. Książ 14
maja
12 – 13
lip­ca
pobierz pobierz

ZT KSIĄŻ (trening zaprzęgowy) – 12-13 lipca 2013 r.

gale­ria
m, wlkp, sp Bogusławice 15 lip­ca – 12 – 13 wrze­śnia
Zakład odwo­ła­ny
Hodowca i Jeździec