Sprawy związkowe

120 lat PZHK

 

Kalendarz obchodów 120-lecia PZHK (2015 r.)

Luty
19 – 22. CAVALIADA TOUR LUBLIN
– Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSI
– Halowy Puchar Polski w Zaprzęgach Parokonnych
Targi Lublin
PZHK
LZHK Lublin
23 – 24. Doroczny Jarmark Koński „WSTĘPY”
II Ogólnopolski Pokaz Hodowlany i Użytkowy ogie­rów
Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
Marzec
7. II pokaz ogie­rów w Glinnej Glinna
ZZHK Szczecin
12 – 15. CAVALIADA TOUR WARSZAWA Warszawa – Torwar
PZHK
22. Festiwal Sztuki Jeździeckiej Warszawa
PZHK
Maj
15 – 17. XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych Poznań
PZHK
31. VI Świę­to­krzy­ski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy PKZ Wólka Tarłowska
OZHK Kielce
Czerwiec
13 – 14. „Szlakiem Konia Huculskiego”
XV Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej
– Małopolskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
Klikowa
MZHK Kraków
PZHK
13 – 14. IX Mazowiecka Wystawa Klaczy Hodowlanych oraz Amatorskie Zawody Zaprzęgowe MODR Poświętne k/Płońska
WZHK Warszawa
20. IV polo­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy szla­chet­nych w Glinnej Glinna
ZZHK Szczecin
20 – 21. „Święto Konia Małopolskiego”
– IX Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Małopolskich
– II Małopolskie Zawody Strażackich Sikawek Konnych
Klikowa
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
26 – 28. X Świętokrzyska Ścieżka Huculska Sielec k/Staszowa
OZHK Kielce
27. Czempionat źre­biąt 1- i 2‑letnich rasy ślą­skiej Poręba k/Góry Św. Anny
ŚOZHK Katowice
27 – 28. Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo
WZHK Białystok
28. II Młodzieżowy Czempionat Koni Ras Zimnokrwistych Marynin k/Radzynia Podlaskiego
LZHK Lublin
Lipiec
5. Regionalna Wystawa Koni Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
11 – 12. X Wystawa Koni Zimnokrwistych Oleszyce
OZHK Rzeszów
11 – 12. XVI Świę­to­krzy­ski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Błonia Opatowieckie
OZHK Kielce
12. XI Krajowy Czempionat Koni Rasy Śląskiej SO Książ
OZHK Wrocław
PZHK
18 – 19. XIV Ogólnopolski Czempionat Młodzieży Koni Ras Zimnokrwistych
II Specjalistyczna Wystawa koni Ardeńskich, Sokólskich i Sztumskich
SO Kętrzyn
W‑MZHK Olsztyn
PZHK
25 – 26. XVIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich SO Białka
LZHK Lublin
PZHK
Sierpień
8 – 9. I Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska Koszęcin
21 – 23. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy Drzonków
PZHK
21 – 23. Ogólnopolski Czempionat Koni rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi Drzonków
PZHK
28 – 30. XV Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej Rudawka Rymanowska
OZHK Rzeszów
29 – 30. XVI Krajowa Wystawa Koników Polskich „Tarpaniada” - czem­pio­nat mło­dzie­żo­wy, polo­we pró­by dziel­no­ści, wpis mło­dych ogie­rów do księ­gi, semi­na­rium nauko­we Sieraków Wlkp.
ZHKWlkp Gniezno
PZHK
Wrzesień
5. XIII Warmińsko-Mazurski Czempionat Źrebiąt Ras Szlachetnych SK Rzeczna
W‑MZHK Olsztyn
6. Czempionat źre­biąt rocz­nych i dwu­let­nich oraz źre­biąt pod mat­ka­mi w typie szla­chet­nym SK Udórz
ŚOZHK Katowice
12 – 13. XII Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni Barzkowice
ZZHK Szczecin
12 – 13. „Klikowska Parada Konna”
VII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej
IV Czempionat Hodowlany Koni Zimnokrwistych
Klikowa
OZHK Rzeszów
MZHK Kraków
18 – 19. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w spor­to­wych raj­dach kon­nych Dobrodzień
PZHK
18 – 20. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w WKKW Strzegom
PZHK
18 – 20. Ogólnopolski Czempionat Hodowlany i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej
„XXI Dni Huculskie”
SKH – Gładyszów
MZHK Kraków
PZHK
19. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Skaryszew
WZHK Warszawa o/Radom
19 – 20. Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej Wolica k/Kalisza
ZHKWlkp Gniezno
PZHK
25 – 27. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu Strzegom
PZHK
26. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty KJ Aromer – Józefin
WZHK Warszawa
Październik
5 – 6. Wystawa-Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty Janów
WZHK Białystok
9 – 11. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi Strzegom
PZHK
Grudzień
10 – 13. CAVALIADA TOUR POZNAŃ
Gala obcho­dów 120-lecia PZHK
Aukcja „Teraz Polskie Konie”
Poznań
PZHK
Hodowca i Jeździec