Działalność Sekcji Hodowców Koników Polskich w 2007 r.

Cykl imprez hodowlano-jeździeckich Sekcja rozpoczęła polowymi próbami użytkowości, w dniu 10 czerwca, w Stajni Stary Jasiniec k. Koronowa (woj. kujawsko-pomorskie). Stajnia prowadzona jest przez Państwa Iwonę i Bartosza Michałków, a jej centralne położenie ułatwia ewentualny dowóz koni z ościennych województw. Jest to niewątpliwie dobre miejsce do przeprowadzania prób wierzchowych.

Święto Konika Polskiego w Wojnowie, organizowane przez rodzinę Państwa Niedbalskich, w minionym roku odbyło się w dniach 17 – 18 sierpnia. Najważniejsza część Święta to Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego, rozgrywany od 2005 roku jako Memoriał Profesora Tadeusza Vetulaniego. Składa się on z trzech konkurencji: rajdu na orientację na dystansie 20 km, próby terenowej z 12 przeszkodami i indywidualnego wyścigu na dystansie ok. 500 m. W roku 2007 do konkursu zgłoszonych zostało 21 koników (w tym 3 ogiery, 6 klaczy i 12 wałachów), reprezentujących 8 ośrodków jeździeckich z 3 województw (warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie). Łącznie po 3 konkurencjach sklasyfikowanych zostało 18 koni, które ukończyły WKKP, a zwycięzcą został wał. Ozdobnik ze SB PAN Popielno, na którym jechała Agnieszka Turniak (studentka z SGGW odbywająca praktykę w Popielnie). Impreza ta poza walorami jeździeckimi, promocją cech użytkowych koników polskich, ma upamiętniać dokonania Profesora Tadeusza Vetulaniego w tworzeniu i propagowaniu tej rasy koni. Sekcja ściśle współpracuje przy jej organizacji z synem Profesora, Panem Profesorem Zygmuntem Vetulanim, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Poznańskiego. Organizowany drugiego dnia festyn, przy szkole w Wojnowie, na trwale wpisał się już w kalendarz mazurskich imprez wakacyjnych, chętnie oglądanych przez turystów. Niewątpliwie jedną z największych jego atrakcji są pokazy z udziałem koników polskich w wykonaniu miejscowej młodzieży z KJ „Laszka”, jak również kaskaderów amatorów i zawodowych, a furorę od dwóch lat robi Jakub Ciemnoczołowski, ze swoim ogierem Panczo.

„Tarpaniada – 2007”, a jednocześnie VIII Krajowa Wystawa Koników Polskich, odbyła się w dniach 25 – 26 sierpnia, na terenie SO Sieraków. Tę największą imprezę poświęconą konikom polskim organizujemy wspólnie z Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni w Poznaniu i SO Sieraków. Koniki zgłoszone do Krajowej Wystawy konkurowały ze sobą w różnych klasach, a mianowicie: ogiery 4-letnie i starsze, ogiery 3-letnie, ogiery 2-letnie i roczne i odpowiednio w tych samych grupach wiekowych klacze. Ogółem w wystawie wzięły udział 34 konie, w tym 12 ogierów i 22 klacze, gdzie obok państwowych i prywatnych hodowców z Polski, było także 2 hodowców z Niemiec. W grupie ogierów czempionem został Jar – ur. 2002r. (Jermak – Jara), hodowli SO Sieraków, a wiceczempionem Newton – ur. 2004r. (Jemen – Newa) hodowli SK Kobylniki. W grupie klaczy czempionką została Klatka – ur. 2003r. (Nobis – Klaksa) z SK Dobrzyniewo, a wiceczempionką Pozycja – ur. 2001r. (Trucht – Porada) z SO Sieraków. Tarpaniada to również polowe próby użytkowości, seminarium naukowe oraz różne konkursy i pokazy z udziałem koników polskich (Grupy Andrzeja Woźniaka z SO Sieraków).

„Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie” miał miejsce w dniach 31 sierpnia i 1 września na terenie Stacji Badawczej PAN w Popielnie. Podobnie jak w roku ubiegłym pierwszy dzień przeznaczony został na polowe próby użytkowości. Natomiast drugiego dnia zaprezentowano i omówiono (z uwzględnieniem przynależności do wyodrębnionych linii genealogicznych) stado podstawowe grupy stajennej oraz dokonano wpisu młodych klaczy i ogierów zgłoszonych do księgi stadnej koników polskich. Niezależnie od tej części hodowlanej, która miała również charakter szkoleniowo-edukacyjny, odbyło się seminarium naukowe, a na zakończenie pokazy kaskaderskie w wykonaniu grupy DESKA.

Kolejną imprezę zorganizował w dniu 7 września Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, a były nią polowe próby użytkowości. Zwierzyniec jest miejscem przeprowadzania prób dla hodowców z woj. lubelskiego i ościennych. Jednocześnie przegląd hodowlany koników grupy stajennej, z Gospodarstwa Florianka, ma charakter szkoleniowo-edukacyjny dla tych hodowców, którzy przyjeżdżają do Zwierzyńca. Jest to bardzo dobre miejsce zarówno do przeprowadzania prób polowych dla koników (wierzchowych i zaprzęgowych), jak i spotkań hodowców.

Bezpośrednio po imprezie w Zwierzyńcu, tj. w dniach 8 – 9 września, odbył się „VI Piknik z Konikiem Polskim”. Piknik organizowany jest na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle, a główni organizatorzy części hodowlano-jeździeckiej, to OZHK Rzeszów oraz Danuta i Andrzej Dulianowie z Łask. Zgodnie z regulaminem Pikniku wystawa hodowlana przeprowadzana jest osobno dla koników polskich, a dla jego uatrakcyjnienia także dla koni innych ras hodowanych na terenie Podkarpacia. W grupie koników polskich komisja oceniła 6 ogierów i 6 klaczy, natomiast do drugiej grupy zgłoszonych zostało 9 koni, takich ras jak: polski koń szlachetny półkrwi, rasy wielkopolskiej, rasy śląskiej, polski koń zimnokrwisty, rasy huculskiej, koni małych i kucy. W grupie ogierów czempionem został Nurmi – ur. 2001r. (Lemiesz – Nizina), hodowli Danuty Nocleg-Dulian, a wiceczempionem Nepal – ur. 2003r. (Mortus – Natka), hodowli Sławomira Peczke, wystawiany przez Kazimierza Wachela. Czempionką wśród klaczy została Hoża – ur. 1998r. (Trzmiel – Hurtnica), hodowli RPN Zwierzyniec, wystawiana przez Katarzynę Zacharczyk. Natomiast wiceczempionką Tisa – ur. 1998r. (Jantar – Tamiza), hodowli Mirosława Jarmuża, wystawiana przez Ireneusza Wasilewskiego. Poza częścią hodowlaną rozegrano konkurs w powożeniu zaprzęgami parokonnymi, konkursy w skokach przez przeszkody, tzw. „Ścieżka Jasielska” oraz atrakcyjne pokazy z udziałem koników polskich i koni innych ras.

Ostatnia konikowa impreza hodowlana została zorganizowana przez Stadninę Koni Syriusz Pana Mirosława Jarmuża z Kęblin (hodowcę koników polskich i koni śląskich) oraz OZHK Łódź. Odbyła się ona w dniu 10 listopada, a były nią polowe próby użytkowości, przegląd hodowlany i wpis do księgi młodych ogierów z woj. łódzkiego i ościennych. Centralne położenie Kęblin, dobre warunki stajenne oraz odpowiednio przygotowane miejsce do przeprowadzania prób polowych (zaprzęgowych i wierzchowych), jak również wzorowa organizacja, dobrze rokują tej imprezie na przyszłość. Wypełniłaby ona lukę w organizacji konikowych imprez w Centralnej Polsce.

Polowe próby użytkowości są jednym z najważniejszych zadań hodowlanych, jakie Sekcja organizuje wspólnie ze związkami wojewódzkimi, dlatego wymagają one osobnego omówienia. W roku 2007 przeprowadzono je w 7 miejscach i ogółem zaliczyło je 32 konie, w tym 17 ogierów i 15 klaczy. Szczegółowy wykaz zamieszczono w poniższej tabeli.

Miejsce próby
Termin
Próba wierzchowa
Próba zaprzęgowa
Ogółem koni
ogiery
klacze
ogiery
klacze
Dębowiec 21.04.07
1
     
1
Smolajny 21.05.07
1
     
1
Stary Jasiniec 10.06.07
2
1
   
3
SO Sieraków 25.08.07
5
6
1
 
12
PAN Popielno 31.08.07
1
2
1
3
7
Zwierzyniec 07.09.07
3
2
   
5
Kębliny 10.11.07
1
1
1
 
3
Ogółem 2007
14
12
3
3
32

Warto podkreślić dobre przygotowanie koni do prób polowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ocenie końcowej (osiem ogierów i osiem klaczy z oceną wybitną). Z ogierów biorących udział w próbie wierzchowej na wyróżnienie zasługują: Patos – ur. 2004r. (Jenek – Potia) z SO Sieraków, Tajar – ur. 2002r. (Tytan – Troja), wł. Zbigniew Kowalewski (woj. warmińsko-mazurskie) i og. Medal – ur. 1999r. (Trębacz – Meduza), wł. Z.Sz.C.K.P. Krzelów (woj. kieleckie). Natomiast wśród klaczy wyróżniły się w próbie wierzchowej: Goya – ur. 2001r. (Nobis – Gayga) i Heidi – ur. 2001r. (Jehol – Hawra), obydwie wł. Grzegorza Chyłka oraz Huryska – ur. 2004r. (Jermak – Huma) z SO Sieraków. Najlepsza w próbie zaprzęgowej była kl. Jeżynka – ur. 2004r. (Syriusz – Jętka) z PAN Popielno.

Do udziału w Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, jaka odbyła się w Poznaniu w ramach Targów Farma – 2007, w dniach 27 – 30 września, Sekcja zgłosiła 6 ogierów i 6 klaczy, które zostały przez komisję wysoko ocenione. W grupie ogierów tytuł czempiona zdobył Tacyt – ur. 2000r. (Osman – Tiara), którego wystawcą był Sławomir Walczuk (Laskowiec, woj. mazowieckie), a v-ce czempionem został Murmańsk – ur. 2003r. (Knop – Murena), wystawiany przez SK Kobylniki. Czempionką wśród klaczy została Klatka – ur. 2003r. (Nobis – Klaksa), którą wystawiła SK Dobrzyniewo, v-ce czempionką Bajka – ur. 2004r. (Mango – Bera), której wystawcą był Ireneusz Wasilewski (Pilchowice, woj. śląskie). Warto tu również podkreślić udział koników polskich w pokazach, które do pawilonu zajmowanego przez PZHK, przyciągają wielu sympatyków koni, zwiedzających Wystawę. Ze stałym już programem i dużym powodzeniem występuje Grupa Andrzeja Woźniaka z Sierakowa. W roku 2007 w pokazach zaprezentował się także Jakub Ciemnoczołowski, ze swoim konikiem, ogierem Panczo. Żywa reakcja publiczności była najlepszym dowodem tego, jak przyjęty został ten występ.

W zakresie działalności legislacyjnej Sekcja, poprzez Komisję Ksiąg Stadnych, zajęła się zmianami do „Programu hodowli zachowawczej koników polskich”, który od 1999 roku nie był modyfikowany. Uregulowania wymagały m.in. postulaty hodowców zagranicznych, aby dopuścić koniki polskie urodzone za granicą (z polskim rodowodem) do naszej księgi, dostosowanie zapisów Programu do aktualnie obowiązującej Ustawy o Hodowli i Rozrodzie Zwierząt Gospodarskich oraz wprowadzenia kategoryzacji ogierów. Jednocześnie Komisja uznała, że dla zachowania różnorodności genetycznej w rasie koników polskich konieczne jest objęcie ochroną linii zagrożonych wyginięciem (nielicznie reprezentowanych), a mianowicie z linii męskich: og. Liliput i og. Glejt I, natomiast z linii żeńskich: kl. Tygryska, Popielica, Wola, Ponętna, Misia II, Dzina I, Tunguska, Bona i Geneza. W stosunku do ogierów i klaczy, wywodzących się z tych linii, przy wpisie ich do księgi zastosowana może być (głównie w odniesieniu do odmian) „taryfa ulgowa”, jednak każdy taki przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez Komisję. Poprawiony Program złożony został do zatwierdzenia przez MRiRW ale ostatecznie nie został zaakceptowany. Ministerstwo zwróciło uwagę na zapisy odnoszące się do dodatkowych wymogów obowiązujących przy wpisie do Kkn, a które są niespójne z przyjętymi dyrektywami UE. Jak zaznaczono w uzasadnieniu, te same uwagi odnoszą się do wszystkich pozostałych programów hodowlanych, jakie obecnie realizuje PZHK. Tym samym Program hodowli zachowawczej koników polskich wymagać będzie jeszcze drobnej korekty dostosowującej go do programów hodowlanych dla koni, jakie obowiązują w krajach członkowskich UE.

Obok organizowanych w/w imprez, których celem było również propagowanie koników polskich, Sekcja w każdy inny możliwy sposób starała się przybliżyć tę rasę zainteresowanym hodowcom w kraju i za granicą. W praktyce polegało to na udziale naszych hodowców w regionalnych wystawach koni, wywiadach prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz filmach dokumentalno-przyrodniczych. W roku 2007 wydany został folder o konikach polskich w języku polskim, angielskim i niemieckim, a wcześniej kalendarz z konikami na rok 2007. Niewątpliwym sukcesem, w którym ma swój udział także Sekcja, jest zakończenie zdjęć do dokumentalno-przyrodniczego filmu Paolo Volponi p.t. „Dzika dusza koników polskich”.

Plan pracy Sekcji przyjęty do realizacji na rok 2008:

  • Próby dzielności w Starym Jasińcu k. Koronowa (woj. bydgoskie), termin: 07.06.2008 r. (zgłoszenia i informacje: Iwona i Bartosz Michałek, tel. 52 382-60-10 lub kom. 0-691-518-828)
  • Święto Konika Polskiego w Wojnowie k. Rucianego Nidy (WKKP – Memoriał Prof. Tadeusza Vetulaniego), termin: 15-16.08.2008 r. (zgłoszenia i informacje: Anna i Sławomir Niedbalcy, tel. 87 425-72-06 lub kom. 0-507-890-734)
  • Tarpaniada – 2008 w SO Sieraków, termin: 23-24.08.2008 r. (informacje i zgłoszenia: dyrekcja SO Sieraków, tel. 61 295-25-11 lub WZHK w Poznaniu, tel. 61 847-14-52)
  • Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie, termin: 29-30.08.2008 r. (informacje i zgłoszenia: dyrekcja SB PAN w Popielnie, tel. 87 423-15-19, 423-16-17 lub Zbigniew Jaworski, tel. 0-509-500-793)
  • Próby dzielności w Zwierzyńcu, termin: 12.09.2008 r. (informacje i zgłoszenia: Jan Słomiany, tel. 0-602-406-953 lub 0-693-680-212)
  • Piknik z Konikiem Polskim w Jaśle, termin: 13-14.09.2008 r. (informacje i zgłoszenia: Danuta i Andrzej Dulian, tel. 13 445-51-41 lub kom. 0-696-178-152 oraz OZHK Rzeszów, tel. 17 852-74-94)
  • Próby dzielności i przegląd w SK Syriusz, w Kęblinach k. Łodzi, termin: 27.09.2008 r. (informacje i zgłoszenia: Mirosław Jarmuż, tel. 0-603-927-204)
  • Polagra – Farma 2008 w Poznaniu, termin: 03-05.10.2008 r. (informacje i zgłoszenia: kierownicy wojewódzkich związków hodowców koni oraz Zarząd Sekcji)
  • Walne Zebranie Sprawozdawcze Sekcji oraz uroczyste obchody 10 – lecia Sekcji, termin orientacyjny 25-26.10.2008 r. (o miejscu i dokładnym terminie członkowie Sekcji zostaną powiadomieni w osobnym zawiadomieniu)

Przypominamy o zapłaceniu składki członkowskiej za rok 2008 (oraz zaległych) w kwocie min 20 zł na konto: BPH PBK S.A. XIII Oddz. Warszawa nr: 44 1060 0076 0000 4010 2017 7912 z dopiskiem: wpłata na SHKP. Polowe próby użytkowości (wierzchowe, zaprzęgowe) odbędą się przy okazji imprez hodowlano-jeździeckich, w miejscach i terminach w/w. W sprawie udziału konia w próbie należy zgłaszać się (z odpowiednim wyprzedzeniem) do organizatora imprezy lub właściwego biura związku wojewódzkiego. Dla ogierów polowe próby użytkowości są obowiązkowe (powinny do nich przystąpić w wieku 3 – 4 lat). Zachęcamy do przekazywania informacji (tematyka dowolna, np. imprezy hodowlane, jeździeckie, własna działalność, różne ciekawostki, sprzedaż koni, zamiany, a także zdjęć koni i z różnych imprez), które zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej: www.konikipolskie.pl

Informacje można przesyłać drogą elektroniczną na adres: Iwona i Bartosz Michałek: e-mail: info@staryjasiniec.pl

Olsztyn, dnia 12.04.2008 r.
W imieniu Zarządu Sekcji:
Zbigniew Jaworski
Przewiń do góry