Jeden paszport PZHK-PZJ

Po pięciu latach od wprowadzenia w Polsce obowiązku zaopatrywania koni w paszporty doczekaliśmy się wreszcie wspólnego paszportu Polskiego Związku Hodowców Koni i Polskiego Związku Jeździeckiego. Konie ras, dla których księgi i rejestr prowadzi PZHK, identyfikowane od 1 stycznia 2009 r., otrzymają nowy paszport, który będzie honorowany w momencie rejestracji konia w Polskim Związku Jeździeckim i Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI).
Wyjątkiem są konie rasy polski koń zimnokrwisty, dla których obowiązuje dotychczasowy paszport PZHK. Tym samym skończą się problemy właścicieli koni, którzy aktualnie muszą posiadać dwa paszporty – urzędowy/hodowlany, wystawiany przez PZHK i sportowy wystawiany przez PZJ.

Scroll to Top