Paszporty PZJ-PZHK

Z dniem 1 stycznia 2009 r. Polski Związek Hodowców Koni rozpoczął wydawanie nowego paszportu urzędowego, w którym przewidziano możliwość dokonywania zapisów związanych z rejestracją koni w federacjach sportowych.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 02.04.2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy koń musi posiadać paszport urzędowy, wystawiony przez odpowiedni podmiot prowadzący rejestr koniowatych. W Polsce są nimi: Polski Związek Hodowców Koni, Polski Klub Wyścigów Konnych, Związek Trakeński w Polsce, Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie, Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków.
W związku z powyższym, przedłużenia ważności paszportów sportowych koni zarejestrowanych w Polskim Związku Jeździeckim, a nie posiadających jeszcze paszportów urzędowych, biuro PZJ będzie dokonywać z terminem ważności do końca roku 2009.

Konie posiadające polskie paszporty urzędowe starego wzoru, będą rejestrowane w PZJ z jednoczesnym wystawieniem paszportów sportowych PZJ, na dotychczasowych zasadach. Konie posiadające paszporty urzędowe PZHK nowego wzoru, będą rejestrowane w PZJ z dokonaniem stosownych adnotacji w tych dokumentach.

Właściciele koni, posiadający paszporty urzędowe PZHK starego wzoru i/lub paszport sportowy PZJ, mogą wymienić je na paszport urzędowy PZHK nowego wzoru. Nowy paszport, wystawiony przez właściwy okręgowy/wojewódzki związek hodowców koni (OZHK/WZHK), należy przedłożyć do rejestracji w biurze PZJ, po uprzednim uzupełnieniu drugiego diagramu i opisu konia przez uprawnionego lekarza weterynarii z listy PZJ.

W przypadku rejestracji w PZJ konia posiadającego zagraniczny paszport urzędowy, konieczne jest przedstawienie w/w paszportu zagranicznego z wpisem aktualnego posiadacza konia, dokonanym przez odpowiedni podmiot, prowadzący rejestr koniowatych. Wynika to z rozdziału 3, art. 16. ust. 2 i 3 w/w Ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który mówi, że w terminie do 30 dni od sprowadzenie konia z zagranicy posiadacz jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie podmiot prowadzący rejestr koniowatych. Konie posiadające zagraniczne paszporty urzędowe, uznane przez FEI (lista paszportów uznanych przez FEI do pobrania), są rejestrowane w PZJ z dokonaniem stosownych adnotacji w tych dokumentach.
Przypominamy, że w paszportach powinny być opisy graficzne koni w wieku dorosłym (ukończone 2 lata), wykonane przez uprawnionych lekarzy weterynarii. Jeżeli w paszporcie brak dodatkowego wolnego diagramu do opisu, w biurze PZJ wydajemy druk diagramu dla konkretnego konia (po okazaniu paszportu zagranicznego).
Dla koni posiadających zagraniczne paszporty urzędowe nieuznane przez FEI, biuro PZJ wydaje polskie paszporty sportowe.

Zmiany posiadacza konia w paszporcie sportowym (PZJ lub zagranicznym) dokonujemy na podstawie wpisu aktualnego posiadacza konia w paszporcie urzędowym, dokonanym przez odpowiedni podmiot prowadzący rejestr koniowatych.

Scroll to Top