Aktualności

Księga Stadna koni małopolskich

2 czerwca 2009 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni z przy­jem­no­ścią infor­mu­je, że uka­za­ła się dru­kiem dłu­go ocze­ki­wa­na Księga Stadna Koni Rasy Małopolskiej - Tom VII, część 3 - „Konie anglo­arab­skie speł­nia­ją­ce warun­ki Międzynarodowej Konferencji Konia Angloarabskiego (CIAA)”.
Księga, zawie­ra­ją­ca infor­ma­cje o 485 kla­czach i 153 ogie­rach, jest dostęp­na w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK w cenie 60 zł.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec