I Walny Zjazd Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych

Komitet Założycielski Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych ma zaszczyt zaprosić na I Walny Zjazd Związku, który odbędzie się dnia 14 listopada 2009 r. o godzinie 12:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Kino Bajka ul. Skłodowskiej-Curie 1 86-320 Łasin.
Informujemy, że planowany porządek obrad znajduje się na stronie internetowej naszego Związku www.konzimnokrwisty.pl.

Scroll to Top