Konferencja w Jastrzębcu

Polski Związek Hodowców Koni oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu zapraszają na seminarium poświęcone prezentacji wyników szacowania wartości hodowlanej na podstawie prób dzielności ogierów w zakładach treningowych oraz prezentacji wyników badań młodych ogierów i klaczy w kierunku osteochondrozy.
Seminarium odbędzie się w dniu 19 marca 2010 r. w siedzibie IGiHZ PAN w Jastrzębcu.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 100 zł (materiały seminaryjne, obiad, serwis kawowy). Zgłoszenia są przyjmowane na adres e-mail: D.Lewczuk@ighz.pl lub telefonicznie 22 756-17-11, wew. 261 (dr hab. Dorota Lewczuk), w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca.

PROGRAM SEMINARIUM

Sesja referatowe

  • 11:00 Kawa
  • 11:15 – 12:00 „Interstallion” – stan i kierunki badań. (B. Ducro, WUR Holandia)
  • 12:05 – 12:50 Szacowanie wartości hodowlanej na podstawie polskich wyników prób dzielności (M. Łukaszewicz, IGHZ PAN)
  • 13:00 – 13:45 Problemy nowoczesnej hodowli koni sportowych – osteochondroza – podłoże genetyczne, możliwości selekcji (B. Ducro, WUR Holandia)
  • 13:50 – 14:30 Wynik polskich badań osteochondrozy ogierów i klaczy PZHK (A. Bereznowski, SGGW W-wa)
  • 14:30 – 14:50 Rola paszy suplementowanej, typu Stamm 30, w procesie chowu i użytkowania koni (D.Cullen, z Blue Grass – członek KER, Irlandia)
  • 14:50 Obiad

Sesja plakatowa

  • 15:30 – 16:00 Podsumowanie sesji plakatowej (Z. Reklewski, IGHZ PAN)
  • 16:00 – 16:30 Dyskusja i podsumowanie (D. Lewczuk, IGHZ PAN)
  • 16:30 Kawa
Przewiń do góry