Aktualności

Skoki w TVP Sport

23 sierpnia 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Już jutro (wto­rek, 24 sierp­nia br.) o godzi­nie 18:45 wyemi­to­wa­ny zosta­nie kolej­ny pre­mie­ro­wy odci­nek maga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Na ante­nie TVP Sport obej­rzy­my rela­cję z Mistrzostw Polski w Skokach Przez Przeszkody - impre­zy któ­ra zakoń­czy­ła się w minio­ny week­end na hipo­dro­mie KJ Sielanka w Warce.

Zapraszamy tak­że na emi­sje powtór­ko­we w ter­mi­nach:

  • śro­da, 26 sierp­nia br., godz. 23:15 oraz
  • pią­tek, 28 sierp­nia br., godz. 16:00

Wszystkich entu­zja­stów spor­tów kon­nych ser­decz­nie zapra­sza­my przed tele­wi­zo­ry!
Zobaczcie kto i w jakim sty­lu się­gnął po meda­le. Kto został naj­lep­szym skocz­kiem 2010 spo­śród junio­rów, mło­dych jeźdź­ców i senio­rów.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec