„Z koniem przez Małopolskę”

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich hodowców i miłośników koni na IV Regionalny Czempionat Hodowlanych Koni Rasy Śląskiej oraz IV Regionalny Czempionat Hodowlanych Koni Rasy Polski Koń Szlachetny Półkrwi pod nazwą „Z koniem przez Małopolskę”. Czempionaty odbędą się w dniach 4-5 września 2010 r., na terenie obiektu po byłym Stadzie Ogierów Klikowa, pod patronatem honorowym: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Marka Sawickiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego – Pana Marka Nawary.
W dalszej części wpisu prezentujemy propozycje imprezy oraz regulamin czempionatów.

Propozycje
IV Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Szlachetnej Półkrwi
i
IV Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Śląskiej
pod nazwą „Z koniem przez Małopolskę”

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie wspólnie z Okręgowym Związkiem Hodowców Koni w Rzeszowie organizuje w dniach 4-5 września 2010 w na terenie obiektu po byłym Stadzie Ogierów Klikowa – IV Regionalny Czempionat Koni Rasy Szlachetnej Półkrwi i IV Regionalny Czempionat Koni Rasy Śląskiej pod nazwą „Z koniem przez Małopolskę”.

Do udziału w Czempionacie zapraszamy wszystkich hodowców koni rasy śląskiej i szlachetnej półkrwi z woj. małopolskiego. Ocenie płytowej poddane zostaną 1 i 2 letnie ogierki i klaczki, jak również klacze 3 letnie i starsze bez źrebiąt lub z przychówkiem osobno w każdej grupie rasowej. Zapraszamy również do amatorskiego konkursu w skokach przez przeszkody koni rasy półkrwi szlachetnej oraz do amatorskiego konkursu zręczności powożenia zaprzęgami parokonnymi.

Miejsce:

Tarnów, ul. Klikowska 304 (obiekt po byłym Stadzie Ogierów Klikowa)

Organizator:

 • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie
 • Okręgowy Związek Hodowców koni w Rzeszowie

Współorganizatorzy:

 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Okręgowy Związek Hodowców Koni w Katowicach

Patronat Honorowy:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Starosta Powiatu Tarnowskiego

Patronat Medialny:

Tygodnik TEMI, Dziennik Extra Galicja, Radio RDN, Portal www.inTARnet.pl, Portal www.tarnowskieinfo.pl

Program Czempionatu

Sobota – 04.09.2010

 • do godz. 11:00 – zwózka koni
 • godz. 12:00 – odprawa techniczna
 • godz. 13:00 – Ocena płytowa koni

Niedziela – 05.09.2010

 • godz. 11:00 – wybór czempiona i wiceczempiona ogierów
 • godz. 11:00-16:00 – konkurs rysunkowy dla najmłodszych
 • godz. 11:30 – amatorski konkurs skoków przez przeszkody
 • godz. 12:00 – wybór czempiona i wiceczempiona klaczy młodych
 • godz. 12:30 – pokaz jazdy w stylu western
 • godz. 13:00 – wybór czempiona i wiceczempiona klaczy starszych
 • godz. 13:30-15:30 – amatorski konkurs zręczności powożenia zaprzęgami parokonnymi
 • godz. 16:00 – wybór najlepszego konia pokazu i publiczności, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

W ramach czempionatu odbędzie się:

 1. IV Regionalna wystawa klaczy trzyletnich i starszych rasy śląskiej i polski koń szlachetnej półkrwi
 2. IV Regionalny czempionat młodzieży rocznej i dwuletniej rasy śląskiej i polski koń szlachetnej półkrwi
 3. IV Regionalny pokaz źrebiąt z rocznika 2010 połączona z oceną selekcyjną śląskiej i polski koń szlachetnej półkrwi
 4. Amatorski konkurs zręczności powożenia zaprzęgami parokonnymi
 5. Amatorski konkurs w skokach przez przeszkody

Atrakcje:

 • Amatorski konkurs skoków przez przeszkody
 • Pokaz jazdy w stylu western
 • Amatorski konkurs zręczności powożenia zaprzęgami parokonnymi
 • Konkurs rysunkowy dla najmłodszych

Zgłoszenia do Czempionatu prosimy składać według załączonych formularzy (oddzielny dla koni rasy sp i koni rasy śl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2010 r. na adres z podaniem numeru konta.

Okręgowy Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104, 30-867 Kraków
tel./fax 12 657-02-16
email: blaz_ozhk@wp.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie ograniczenie ilości koni w poszczególnych klasach.
Zgłoszenia koni z innych okręgów (z poza woj. małopolskiego i podkarpackiego i śląskiego) będą rozpatrywane po 25.08.2010 z informacją czy zostały konie przyjęte na wystawę).

Ustala się:

 • wpisowe od konia zgłoszonego w terminie: 40 PLN na pokrycie kosztów organizacyjnych (opłata wpisowego do dnia 25.08. 2010 r. na konto Okręgowego Związku Hodowców Konia w Krakowie: BOŚ 91 1514 1115 2111 6011 8154 0001)
 • wpisowe od konia zgłoszonego po terminie: 70 PLN;
 • opłata za wpisowe przepada w przypadku nie przywiezienia konia również na Czempionat;
 • opłata za stanowisko i boksy
  1. stanowisko – dla ogierków rocznych i dwuletnich obowiązkowo w budynku stajni – 50 PLN. za jedną noc (dwie noce 100 PLN),
  2. stanowisko – dla klaczy w budynku stajni – 50 PLN. za jedną noc (dwie noce 100 PLN),
  3. stanowisko po wiatą 30 PLN za jedna noc (dwie noce 60 PLN)
  4. boksy tylko dla klaczy z źrebakami – 60 PLN za jedną noc (dwie noce 120 PLN)
 • siano i owies należy przywieźć, organizator zapewnia słomę.

Warunki weterynaryjne:

 • Wszystkie konie muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie.
 • Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji.

Zakwaterowanie w Tarnowie

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych.

 • Hotel Chemik ul. Traugutta 5 tel. 14 633-23-82;
 • Dom Nauczyciela ul. Słowackiego tel. 14 622-07-38;
 • Zajazd Pod Dębem ul. Marusarzówny 9 tel. 14 626-96-20;
 • Hotel Tarnovia ul. Krakowska tel. 14 621-26-71;
 • Hotel OHP ul. Mościckiego tel. 14 627-38-79, 14 627-30-94;
 • Kemping „Pod Jabłoniami” ul. Piłsudskiego tel. 14 621-51-24.

Istnieje możliwość rozbicia namiotu na terenie Stada Ogierów.

REGULAMIN
IV Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Szlachetnej Półkrwi
i
IV Regionalnego Czempionatu Hodowlanego Koni Rasy Śląskiej
pod nazwą „Z koniem przez Małopolskę”

Katalog koni wystawionych w czempionacie sporządzony jest przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Krakowie w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgłoszenia należy przesłać do Okręgowego Związku Hodowców Koni w Krakowie w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2010 r.

 1. W czempionacie mogą brać udział Konie urodzone w Polsce, które spełniają warunki wpisu do księgi głównej koni rasy szlachetnej półkrwi i śląskiej.Wiek koni:
  • ogierki roczne – I klasa
  • ogiery dwuletnie – II klasa
  • klaczki roczne – III klasa
  • klacze dwuletnie – IV klasa
  • klacze trzyletnie i starsze, w tym także klacze od źrebiąt
  • źrebięta sysaki urodzone w 2010 r (ocena luzem przy matce w czterech cechach – typ, pokrój, zdrowie, ruch po 5 pkt.)
 2. Konie w klasach I-V pokazywane będą w ręku w pozycji stój, w stępie i kłusie na ringu pokazowym według poniższego schematu:
 3. Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska:
  1. Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni i rasy
  2. ocenie podlega: typ, poprawność budowy, ruch (stęp i kłus), kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do czempionatu ( w tym sposób prezentacji na trójkącie)
  3. w ocenie indywidualnej konia stosuje się skalę ocen od 1 do 10 pkt.
   • Typ
   • Pokrój
   • Stęp
   • Kłus
   • Kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do czempionatu, w tym sposób prezentacji na trójkącie

   Skala ocen:

   • 10 pkt. – doskonała
   • 9 pkt. – bardzo dobra
   • 8 pkt. – dobra
   • 7 pkt. – zadowalająca
   • 6 pkt. – dostateczna
   • 5 pkt. – mierna
   • 4 pkt. – niedostateczna
   • 3 pkt. – prawie zła
   • 2 pkt. – zła
   • 1 pkt. – bardzo zła

  Ilość punktów przyznawanych przez poszczególnych sędziów będzie równocześnie ogłaszana na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez co najmniej trzech sędziów.
  W przypadku jednakowej ilości punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa ilość punktów przyznanych za typ. Jeżeli ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. W przypadku identycznej punktacji także za ruch, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje sędzia rozjemczy.
  Ocena jest ważna jeśli została dokonana w pełnym składzie Komisji. Orzeczenie Komisji jest ostateczne. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny.

 4. Wybór Czempiona
  Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w poszczególnych klasach wynosi co najmniej 3 szt. ogierów i 5 szt. klaczy Komisja oceny wybiera czempiona i wiceczempiona osobno dla ogierów i klaczy
  Do czempionatu ogierów kwalifikują się te ogiery, które zajęły I i II miejsce w klasach I i II. Spośród tych ogierów wybierany jest czempion ogierów, a następnie spośród pozostałych 3 koni wybierany jest wiceczempion. Według identycznych zasad wybierana jest czempionka i wiceczempionka klaczy młodych (klasa III i IV). Czempionka i wiceczempionka klaczy starszych wybierana jest spośród klaczy, które zajęły od I-IV miejsca w klasie V. Konie, które uzyskały tytuł Czempiona w danej klasie poprzednich edycjach nie mogą zostać powtórnie Czempionem.
 5. Do udziału w IV Regionalnym Czempionacie Koni Rasy Szlachetnej Półkrwi i Śląskiej będą dopuszczone konie, na które właściciele posiadają następujące dokumenty:
  1. aktualne szczepienie przeciw grypie;
  2. środek transportu zwierząt powinien być uprzednio oczyszczony i odkażony, co powinno być odnotowane w świadectwie zdrowia lub w książeczce dezynfekcji środka transportu przez lekarza weterynarii (z wyjątkiem własnego transportu); oraz
  3. paszę (siano, owies), wiadro do pojenia koni, sprzęt do czyszczenia koni;
  4. odzież ochronną potrzebną przy obsłudze koni.
 6. Przeprowadzanie koni w ręku:
  1. Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.
  2. Prowadzącym nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu, jak też wskazywałyby na pochodzenie prezentowanego konia.
  3. Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.
  4. Koń może być pokazywany wyłącznie przez jednego prezentera.
  5. Sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk lub podnieść nogę konia.
  6. Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stój, w stępie i kłusie.
  7. Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) będą wykluczone z pokazu.
  8. Wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla koni.
  9. Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie oceniany jako ostatni w swojej klasie.
 7. Zdrowie
  Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból.
 8. Okrucieństwo
  Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym czasie.
 9. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegów, nie odpowiada za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania wystawy oraz nie ubezpiecza koni. Zaleca się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania wystawy.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie koni do wystawy pod względem kondycyjnym i pielęgnacyjnym) oraz przygotowanie koni do prezentacji w ruchu – stępie, kłusie i umiejętne ustawienie konia do oceny płytowej.

Przewiń do góry