Aktualności

IX Piknik z Konikiem Polskim

24 sierpnia 2011 · Kategoria: Zawody, · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z Propozycjami udzia­łu w zawo­dach kon­nych roz­gry­wa­nych w ramach impre­zy „IX Piknik z Konikiem Polskim”, któ­re odbę­dą się w dniach 24 – 25 wrze­śnia 2011 r. w Jaśle.

Hodowca i Jeździec