Aktualności

MPMK w sportowych rajdach konnych

23 sierpnia 2011 · Kategoria: MPMK, Sportowe rajdy konne, ·

Przedstawiamy pro­po­zy­cje Mistrzostw Polski Młodych Koni w kon­ku­ren­cji spor­to­we raj­dy kon­ne. Odbędą się one w dniach 16 – 18 wrze­śnia 2011 r. w Gieniuszach na tere­nie Stadniny Koni Gieniusze. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi.

Hodowca i Jeździec