Aktualności

Konkurs fotograficzny „Konik polski w obiektywie”

9 sierpnia 2011 · Kategoria: Ogłoszenia, · Rasa:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Konik polski w obiektywie” organizowanym przez Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konika Polskiego we współpracy z Zespołem Szkół w Trzcinicy, TV Obiektyw oraz Portalem jaslo4u.

„Konik polski w obiektywie”

Do konkursu mogą zostać zgłoszone wszelkie prace tematycznie związane z rasą koni konik polski oraz innych ras; pokazujące piękno koni i różne rodzaje użytkowania koni.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs ma formułę otwartą, ale jest adresowany tylko do amatorów. Nie mogą w nim wziąć udziału osoby profesjonalnie zajmujące się fotografią. Nie można nadsyłać zdjęć wcześniej publikowanych i nagradzanych.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić najwyżej odbitki pięciu zdjęć wykonanych w postaci materiału gotowego do ekspozycji. Nie przyjmujemy zdjęć w zapisie elektronicznym i diapozytywów. Rozmiar minimalny: 13 x 18 cm, maksymalny 20 x 30 cm.
 3. Na odwrocie zdjęć należy wpisać: godło autora, tytuł pracy, rok i miejsce wykonania. Do prac należy załączyć kartę zgłoszeniową, podając: imię i nazwisko, dokładny adres i nr telefonu kontaktowego oraz wykaz nadesłanych prac. Kartę zgłoszeniową należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem.
 4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu do przedłożonej pracy wszelkie niezbędne prawa autorskie oraz że prace te nie są obciążone żadnymi prawami, w szczególności majątkowymi prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.
 5. Prace należy nadesłać w terminie do 15 września 2011 roku pod adresem współorganizatora: Zespół Szkół w Trzcinicy, Trzcinica 79, 38-207 Przysieki z dopiskiem „Konik polski w obiektywie”.
 6. Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury w terminie do 20 września 2011 roku. Wyniki zostaną ogłoszone po rozstrzygnięciu konkursu na PORTALU jaslo4u oraz wystawie fotograficznej podczas Pikniku z Konikiem Polskim.
 7. Nagrodzone i wyróżnione oraz inne zakwalifikowane przez jury zdjęcia zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej na „Pikniku z Konikiem Polskim” w dniach 24-25 września 2011r.
 8. Przewiduje się przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów.

Uwaga:

 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć w publikacjach związanych z działalnością Stowarzyszenia, z zachowaniem osobistych praw autorskich, z zaznaczeniem nazwiska autora.
 • Organizator nie będzie archiwizował, przetwarzał ani w żaden niezwiązany z konkursem sposób wykorzystywał danych osobowych uczestników konkursu.
 • Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Hodowca i Jeździec