Aktualności

Zmiana sędziego na MPMK w ujeżdżeniu

17 sierpnia 2011 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Z powo­du wyjaz­du na Mistrzostwa Europy w Rotterdamie, a tak­że nie­ocze­ki­wa­nych obo­wiąz­ków rodzin­nych, nie przy­bę­dzie na tego­rocz­ne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu dr Dieter Schule. Zastąpi go mię­dzy­na­ro­do­wy sędzia, któ­ry sędzio­wał tak­że eli­mi­na­cje do Bundeschampionatu – dr Rolf Beutler Bath.

Hodowca i Jeździec