Aktualności

Księgi Stadne w roku 2012

9 lutego 2012 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w kwiet­niu br. zosta­nie wyda­na dru­kiem „Księga stad­na koni rasy wiel­ko­pol­skiej” tom VII cz.1 ogie­ry – cena 80 zło­tych.
W 2012 roku zosta­nie tak­że wyda­na dru­kiem „Księga stad­na koni rasy ślą­skiej” tom VIII cz.1 ogie­ry – cena 80 zło­tych.
Osoby zain­te­re­so­wa­ne zaku­pem w/w ksiąg pro­si­my o zło­że­nie pisem­ne­go zamó­wie­nia do dnia 30 mar­ca 2012 roku na adres księgi@pzhk.pl lub kujawska@pzhk.pl.

Hodowca i Jeździec