Aktualności

GP Special

21 marca 2012 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, ·

Serdecznie zapra­sza­my Państwa w pią­tek (24 mar­ca) o godzi­nie 11:00 na Cavaliadę. W tym cza­sie odbę­dzie się kon­kurs ujeż­dże­nia nr 3 - GP Special, roz­gry­wa­ny o nagro­dę Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni.
Zachęcamy rów­nież do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem całych zawo­dów.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec