Majówka w Regietowie 2012

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i programem dotyczącymi „Majówki w Regietowie”. W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

Ogólne warunki i zasady organizacyjne
MAJÓWKA W REGIETOWIE
Regietów, 26-27 maja 2012 r.
Teren Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów” Sp. z o.o.

Organizatorzy:

 • Stadnina Koni Huculskich „GŁADYSZÓW” Sp. z o.o.
 • Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
 • Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego
 • Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
 • Jeździecki Klub Sportowy „JAŚMIN” przy Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie „HUCUŁ” przy Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy w Uściu Gorlickim

Patronat:

 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa
 • Wójt Gminy Uście Gorlickie – Dymitr Rydzanicz

Miejsce i termin imprezy:

 • Stadnina Koni Huculskich „GŁADYSZÓW” Sp. z o.o. w Regietowie
 • 26-27 maja 2012 r.

Podłoże

 • Trawiaste, częściowo ziemne lub kamieniste.

Wiek koni:

 • Próba dzielności ukończone 36 m-cy
 • Eliminacje i konkurs skoków – konie 4 letnie (ukończone 48 m-cy) i starsze
 • Konkurs zaprzęgowy– konie ukończone 36 m-cy.

Wiek zawodników:

 • Ukończone 10 lat (eliminacje)
 • Ukończone 14 lat (k. skoków)
 • Ukończone 16 lat powożący, luzak pełnoletni – konkurs zręczności w powożeniu

Skład komisji sędziowskiej:

 • Sędzia główny: Maciej Jackowki
 • Ocena płytowa: Maciej Jackowski, Iwona Tomczyk-Wrona, Teresa Pracuch
 • Gospodarz ścieżki: Maciej Jackowski
 • Sędzia konkurencji sportowych: Maciej Jackowski, Bogusława Długosz
 • Komisja odwoławcza: Andrzej Goraus
 • Główny lekarz weterynarii zawodów: Daniel Cieśla

Program zawodów:

Sobota: 26 maja

do godz. 9:00 – przywóz koni
ok. 9:30 – obowiązkowa odprawa techniczna
10:00 Ocena płytowa – konie do próby dzielności i eliminacji.
16:00 Ścieżka huculska – zasadnicza próba dzielności

Część Artystyczna:

20:00 Zabawa w Karczmie gra zespół „Oskar”

Niedziela: 27 maja

9:00 Ścieżka huculska – eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu
14:30 Konkurs skoków przez przeszkody
15:30 Konkurs zręczności w powożeniu

Część Artystyczna:

12:00 Pokaz Tańca Grupa „Bravo”
13:00 Uroczyste Otwarcie – Powitanie Gości
13:30 Pokaz konny w wykonaniu klubowiczów JKS „Jaśmin”
14:00 Koncert Zespołu Folkowego „Hudacy”
15:00 Zawody w przeciąganiu liny o beczkę piwa
15:30 Gwiazda Dnia: Koncert Zespołu „RAMOLSI” – najlepsze covery polskiej sceny muzycznej
17:00 Wręczenie nagród i oficjalne zakończenie majówki

Zgłoszenia koni biorących udział w zawodach prosimy przesyłać do dnia 14 maja 2012 r.
Małopolski Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104
30-867 Kraków
fax. 012 657-02-16 lub e-mail blaz_ozhk@wp.pl

Warunki uczestnictwa

Obowiązuje paszport hodowlany konia.

 1. Opłaty
  Wpłata na odprawie technicznej

  • Boks – 30 PLN/dzień (w pierwszej kolejności ogiery, kl. ze źrebakami) w pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.
   Stanowisko – 20 PLN/dzień. Organizator zapewnia słomę, siano.
  • Wpisowe od konia zgłoszonego w terminie na pokrycie kosztów organizacyjnych:
   50 PLN – członkowie PZHKH
   100 PLN – pozostali hodowcy
 2. Konie na zawody należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na okres 3 dni, siano i słoma będzie zabezpieczona nieodpłatnie. Koszty transportu nie zostaną zwrócone.
 3. Konie nie mogą być nosicielami wirusów i muszą pochodzić ze zdrowych stad. Muszą być szczepione przeciwko grypie (wpis do paszportu) według następującego schematu:
  1. szczepienie podstawowe – pierwsze szczepienie w dniu rozpoczęcia szczepienia, drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21–go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia.
  2. szczepienie przypominające – co najmniej 12 miesięcy od ostatniego szczepienia
  3. żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody.
  4. koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe

  Konie bez ważnych szczepień oraz wykazujące objawy chorobowe nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach.

 4. Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza medycyny sportowej (ważność badań dla wszystkich grup wiekowych 6 miesięcy) lub zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach jeździeckich w Regietowie w dniach 26-27 maja 2012 r.
 5. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat organizator wymaga pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w zawodach z zaznaczeniem dokładnej nazwy i daty zawodów.
 6. Organizator nie ubezpiecza koni i ludzi na transport i czas trwania imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i zdarzenia losowe mające miejsce w tym czasie.
  Od uczestników wymaga się zawarcia stosownego, pełnego ubezpieczenia NNW na czas udziału w zawodach.
 7. Obecność na odprawie technicznej (z pełną dokumentacją zawodników i koni) obowiązkowa!

Organizator zapewnia

 • miejsce w stajni – boksy lub stanowiska wraz z sianem i słomą
 • opiekę medyczną i weterynaryjną
 • do dyspozycji uczestników podczas całego czempionatu podkuwacz – powstałe koszty ponoszą uczestnicy
 • flo dla koni oraz puchary i nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkursach

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji noclegów. W załączeniu wykaz innych ośrodków agroturystycznych.

Wszelkie protesty składane podczas zawodów przez zawodników, właścicieli koi lub szefów ekip w terminie do 1 godz. od zdarzenia lub ½ godz. po zakończeniu danej konkurencji rozpatrywać będzie powołana w tym celu Komisja odwoławcza. Warunkiem zgłoszenia protestu jest wpłata 50 zł. na rzecz organizatorów, która przepada jeżeli protest zostanie oddalony.

Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom zawodów życzą uzyskania jak najlepszych wyników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z biurem MZHK w Krakowie tel. 12 657-02-25 lub gospodarzem imprezy 18 351-00-18.
Propozycje dostępne na stronie MZHK w Krakowie ozhk.pl oraz www.huculy.com.pl, www.pzhk.pl, www.pzhkh.org.pl.

MAKSYMALNA ILOŚĆ KONI BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAWODACH 50 SZT.

Regulamin ścieżki huculskiej – zasadniczej próby dzielności obowiązuje jak w programie hodowlanym (szczegóły na stronie internetowej: www. pzhk.pl)
Wprowadzono zmiany do Regulaminu Eliminacji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego i Hodowlanego. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www. pzhk.pl.

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Przewiń do góry