Identyfikacja koniowatych

Polski Związek Hodowców Koni, przypomina, że zgodnie z art.5 ust.6 Rozporządzenia Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie identyfikacji koniowatych

„koniowate urodzone na terytorium Wspólnoty są identyfikowane przed 31 grudnia roku, w którym urodziło się dane źrebię, lub w terminie sześciu miesięcy od daty urodzenia, w zależności od tego, która z dat przypada później”.

W związku z powyższym, przypominamy, że zgodnie z Ustawą o systemie identyfikacji, źrebięta muszą być zgłaszane do identyfikacji zaraz po urodzeniu, najpóźniej 90 dni przed w/w terminem.

UWAGA! Dotyczy to wszystkich koni, również tych, które nie opuszczają gospodarstwa.

Scroll to Top