V Memoriał Jaśmina

Propozycje
Udziału w zawodach koni rasy huculskiej
„V MEMORIAŁ JAŚMINA”
14 lipca 2012 r.

Organizator:

 • Ośrodek Jeździecki „ŻURAWIEJKA”
 • Lubelski Związek Hodowców Koni

Miejsce i termin imprezy:

 • Bukowa Mała 14 lipca 2012 r.

Podłoże:

 • trawiaste, margiel, częściowo torfowe

Wiek koni (klacze, ogiery, wałachy):

 • w próbie dzielności koni młodych (płyta i ścieżka huculska) – konie 3 letnie (ukończone 36 miesięcy) i starsze, które takiej próby dotychczas nie zaliczyły.
 • w eliminacjach do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego (płyta + ścieżka), konkursie skoków – konie 4 letnie (ukończone 48 miesięcy) i starsze

Dopuszcza się klacze źrebne do 6 miesiąca ciąży, powyżej za zgodą lekarza weterynarii.

Wiek zawodników:

 • ukończone 10 lat (próba dzielności, ścieżka eliminacyjna)
 • ukończone 14 lat (konkurs skoków)

Obsada sędziowska:

Gospodarz toru: Maciej Jackowski,
Współgospodarz: Zbigniew Żurawicz

Sędzia główny: Maciej Jackowski

Sędziowie: wyznaczeni przez Lubelski Związek Hodowców Koni

Program zawodów:

 

 • do godz. 7:00 – przyjazd ekip
 • 8:00 – odprawa techniczna
 • 9:30 – ocena płytowa
 • 12:00 – ścieżka huculska koni młodych – próba dzielności
 • 12:45 – ścieżka huculska dla „młodych jeźdźców”
 • 13:00 – ścieżka huculska – konkurs eliminacyjny
 • 15:30 – konkurs skoków przez przeszkody
 • 16:00 – obiad
 • 17:00 – prezentacja ekip, ogłoszenie wyników.

Próba dzielności przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem określonym w programie hodowli koni rasy huculskiej (przy zgłoszeniu min. 3 ogierów lub 3 klaczy), a konkurs eliminacyjny zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego (dostępny na stronie www.pzhk.pl).

Zgłoszenia udziału w zawodach należy przesłać mailem wypełniając załączony formularz wyłącznie na adres OJ „Żurawiejka” – zurawiejka@interia.pl w terminie do dnia 01.07.2012.

Zawodnik może startować w próbie dzielności na nieograniczonej liczbie koni, natomiast w ścieżce eliminacyjnej na maksymalnie 2 koniach. Koń może w danym dniu startować maksymalnie 2 razy w różnych konkursach (wyłączając płytę).

Obowiązuje paszport hodowlany dla koni.

Liczba koni w próbie i konkursie eliminacyjnym ograniczona do 25 sztuk. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki weterynaryjne:

 1. Wszystkie konie muszą posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie.
  Obowiązuje następujący schemat szczepień:

  1. szczepienie podstawowe (bazowe):
   • pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
   • drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od pierwszego szczepienia
  2. szczepienie przypominające:
   • co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia
   • żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 14 dni przed przybyciem na zawody.
 2. Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji.
 3. UWAGA! Ocena stanu zdrowia koni oraz czystość chodów przeprowadzona zostanie przez Urzędowego Lekarza Weterynarii podczas oceny płytowej.

Brak właściwych szczepień i wszelkie objawy choroby będą powodować niedopuszczenie konia do zawodów decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Warunki uczestnictwa:

 1. Opłata organizacyjna od konia wynosi 150 zł , dla członków zrzeszonych w Związku Huculskim opłata wynosi 50% – 75 zł od konia. Boks 20zł za dzień od konia.
 2. Konie na imprezę należy dostarczyć własnym transportem, zabierając paszę treściwą na okres dwóch dni, prosimy także podać dokładną datę przyjazdu.
 3. Zawodnicy zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów konnych wystawione przez lekarza medycyny sportowej (ważność badań dla wszystkich grup wiekowych 6 miesięcy), lub zaświadczenia od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach w Bukowej Małej w dniu 14.07.2012.
 4. W przypadku nieletnich zawodników organizator wymaga pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach w Bukowej Małej w dniu 14.07.2012 r.
 5. Startujących zawodników obowiązuje twarde nakrycie głowy z trzypunktowym zapięciem oraz obuwie jeździeckie.
 6. Organizator nie ubezpiecza koni i ludzi na transport i czas trwania imprezy oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kradzieże i zdarzenia losowe mające miejsce w tym czasie. Uczestnicy zobowiązani są do zawarcie stosownego, pełnego ubezpieczenia NNW na czas udziału w zawodach.
 7. Obecność na odprawie technicznej (z pełną dokumentacją zawodników i koni) obowiązkowa!

Organizator zabezpiecza:

 • boksy dla koni wraz z sianem i słomą
 • opiekę medyczną i weterynaryjną
 • dla zgłoszonych zawodników przewidziane są talony żywieniowe
 • flot’s dla konia

Zakwaterowanie:

we własnym zakresie:

UWAGA:

Wszelkie protesty składane podczas zawodów przez zawodników, właścicieli koni lub szefów ekip w terminie do 1 godz. od zdarzenia lub 1/2 godz. po zakończeniu danego konkursu rozpatrywać będzie powołana w tym celu komisja odwoławcza. Warunkiem zgłoszenia protestu jest wpłata 100 zł na rzecz organizatorów, która przepada jeżeli protest zostanie oddalony.

Organizatorzy proszą o zachowanie porządku i bezpieczeństwa podczas trwania całej imprezy, a wszystkim uczestnikom zawodów życzą uzyskania jak najlepszych wyników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z OJ „Żurawiejka” tel. 0-889-609-260; e-mail: zurawiejka@interia.pl

Kodeks postępowania z koniem

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy, oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZHK i PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Przewiń do góry