Tarpaniada 2012

Regulamin
XIII Krajowej Wystawy Koników Polskich TARPANIADA 2012
Krajowy Czempionat Koni rasy konik polski

Sieraków 24 – 26 sierpnia 2012 r.

Na Wystawie mogą być przedstawione koniki polskie wpisane lub mające prawo wpisu do Księgi stadnej koników polskich.
Konie przedstawione będą w następujących klasach:

 1. ogiery uznane
 2. klacze 3-letnie i starsze
 3. młodzież:
  • ogierki 2-letnie
  • ogierki 1-roczne
  • klaczki 2-letnie
  • klaczki 1-roczne

Wszystkie koniki będą oceniane indywidualnie przez Komisję powołaną przez Komitet Organizacyjny „Tarpaniady”.
Komisja będzie oceniała koniki wg następujących kryteriów:

 • za typ rasowy – do 10 punktów bonitacyjnych
 • za pokrój – do 10 punktów bonitacyjnych
 • za ruch: w stępie – do 10 punktów bonitacyjnych
 • w kłusie – do 10 punktów bonitacyjnych
 • za kondycję, pielęgnację i przygotowanie do prezentacji – do 10 punktów bonitacyjnych
 • ŁĄCZNA OCENA – do 50 punktów bonitacyjnych

Do Czempionatu ogierków kwalifikują się ogierki z rocznika 2010 i 2011 te, które zajęły I i II miejsce w swych klasach.
Spośród zwycięzców tych klas wybierany jest czempion ogierków, a spośród trzech pozostałych wiceczempion, oraz zdobywca trzeciego i czwartego miejsca.
Według podobnych zasad wybierane są: czempionka, wiceczempionka, zdobywczyni trzeciego i czwartego miejsca w grupie klaczek rocznika 2010 i 2011. Dla 4 najlepszych ogierków oraz 4 najlepszych klaczek organizator przewiduje nagrody z funduszy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Czempion i wiceczempion w grupie klaczy 3 letnich i starszych jest wybierany pod warunkiem zgłoszonych do oceny minimum 5 klaczy.
Czempion i wiceczempion w grupie ogierów wpisanych do ksiąg jest wybierany pod warunkiem zgłoszonych do oceny minimum 5 ogierów.
Dla 3 najlepszych ogierów oraz 3 najlepszych klaczy organizator przewiduje nagrody z funduszy PZHK i ZHKWlkp.
Czempiony(ki) poprzednich Tarpaniad nie będą oceniane przez Komisje (nie mają prawa do nagród).
Po zakończeniu pracy Komisji Przewodniczący sporządza protokół i podaje go do publicznej wiadomości. Orzeczenia Komisji są ostateczne.
Osoby prawne lub fizyczne mogą funkcjonować i wręczać nagrody rzeczowe w uzgodnieniu z organizatorem Wystawy. Wszyscy wystawcy otrzymują flot dla koników i dyplomy honorowe za uczestnictwo w Wystawie.

Komitet Organizacyjny

Przewiń do góry