Zmiany do stacjonarnej próby dzielności ogierów rasy śl

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało następujące zmiany w zasadach przeprowadzania stacjonarnej próby dzielności ogierów rasy śląskiej.

Cel:

Proponowane zmiany mają na celu ulepszenie dotychczas obowiązujących zasad przeprowadzania próby dzielności oraz stosowanego od 4 lat Indeksu Wartości Użytkowej poprzez:

  • Wyeliminowanie oceny cechy zdrowie i wykorzystanie paszy;
  • Przemodelowanie skali ocen w przypadku cech: szybkość w kłusie, szybkość w stępie, wytrzymałość;
  • Prawo Komisji do wycofania ogiera z próby w przypadku, gdy osiągane przez niego w poszczególnych elementach próby wyniki znacznie odbiegają od rezultatów pozostałych ogierów w stawce.

Uzasadnienie:

Podobnie, jak zaproponowane w marcu modyfikacje do regulaminu próby dzielności klaczy, powyższe zmiany wynikają z obserwacji poczynionych przez Komisję Księgi Stadnej koni rasy śląskiej oraz z kompleksowej analizy dokonanej na podstawie wyników przeprowadzonych dotychczas stacjonarnych treningów i prób dzielności dla ogierów rasy śląskiej w ZT Książ (4 turnusy w latach 2008-2011). Element oceny pod nazwą zdrowie i wykorzystanie paszy nie różnicuje w wystarczający sposób selekcjonowanej stawki, a ogiery utrzymywane w jednolitych warunkach jedynie sporadycznie mają problemy zdrowotne. W ogólnym indeksie wartość wagi usuniętej cechy przeniesiona zostanie na, niedocenianą dotychczas zdaniem Komisji, cechę „szybkość w kłusie” (zwiększenie znaczenia cechy w ogólnym indeksie z 10 do 15% oceny).
Konieczność przemodelowanie dotychczas stosowanej skali ocen w próbach: szybkości w kłusie, szybkości w stępie oraz wytrzymałości wynika ze wspomnianej analizy rezultatów osiągniętych przez ogiery podczas 4 ocenianych metodą indeksową prób dzielności w Zakładzie Treningowym Książ. Obecnie proponowane skale zostały dopasowane do maksymalnych oraz minimalnych czasów, uzyskanych przez ogiery w ciągu 4 lat prób.
Zaproponowane prawo Komisji do wycofania ogiera z próby w przypadku, gdy osiągane przez niego w poszczególnych elementach próby wyniki znacznie odbiegają od rezultatów pozostałych ogierów w stawce, wynika również z przeprowadzonej analizy i ma na celu wyeliminowanie ewentualnego błędnego lub nieprecyzyjnego działania indeksu w takich przypadkach (zaniżenie w indeksie średniej wartości danej cechy, a tym samym pogorszenie wyników końcowych całej stawki).

Termin:

Wprowadzone zmiany obowiązują w przypadku ogierów poddawanych jesiennemu treningowi od 2012 r. (próba dzielności 12-13 października 2012 r.)

Przewiń do góry