Kategoria: Programy hodowlane

Kategoria: Rasa: Okres:

Zmiana w programie hodowli koni małopolskich

5 kwietnia 2018 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Z dniem 19 kwietnia 2018 roku wchodzi w życie zmiana w programie hodowlanym koni małopolskich, dotycząca warunków wpisu ogierów rasy małopolskiej do księgi stadnej na podstawie wyników uzyskanych w wyścigach konnych. Dotychczas wymagana liczba gonitw ukończonych na miejscu płatnym w ciągu rocznej kariery wyścigowej została ograniczona z 5 do 3. Link do pełnej wersji programu hodowlanego z zaznaczoną zmianą (Załącznik nr 2 – A.II.6), str. 38)

Obligatoryjne próby dzielności dla klaczy huculskich

21 grudnia 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Przypominamy, iż zgodnie z “Programem hodowli koni rasy huculskiej”, klacze po zaliczeniu wstępnej próby polowej są wpisywane do księgi stadnej, ale muszą obligatoryjnie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat zaliczyć próbę zasadniczą – wierzchową lub zaprzęgową (przepis ten obowiązuje wszystkie klacze wpisywane do księgi od 1 stycznia 2014 r.). Czytaj dalej »

Zmiany w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej

21 kwietnia 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapoznania się z 2 nowymi zmianami w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej, które po akceptacji MRiRW zaczną obowiązywać od 1 maja b.r.: Czytaj dalej »

Zmiany w programach hodowlanych ras m, sp i wlkp

27 marca 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,,

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją programów hodowlanych koni ras małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi, które zgodnie z decyzją MRiRW zaczną obowiązywać od 15 kwietnia b.r. Czytaj dalej »

Zmiany do programów hodowli koni zimnokrwistych oraz arden polski

17 lutego 2017 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało zmiany do programów hodowli koni zimnokrwistych oraz arden polski. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami (od 1 stycznia 2017 r.). Czytaj dalej »

Znowelizowane programy hodowli PKZ i Arden polski

1 września 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało znowelizowane programy hodowli dla koni ras zimnokrwistych oraz arden polski. Zmiany dotyczą prób użytkowości i mogą być stosowane od 5 września 2016 roku.

Program hodowlany koni rasy małopolskiej

6 czerwca 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało jednolitą wersję programu hodowlanego koni rasy małopolskiej, uwzględniającą wszystkie dotychczas wprowadzone zmiany, jak również nowe poprawki, dotyczące m.in. stacjonarnych i alternatywnych prób dzielności ogierów i klaczy oraz zasad kategoryzacji ogierów. Ponadto zastosowano nowy podział na określone rozdziały i załączniki, a treść niektórych zapisów została uproszczona lub zmodernizowana.
Zgodnie z decyzją MRiRW nowy program obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 roku.

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wyniku konsultacji z członkami Komisji Księgi Stadnej koni rasy Konik Polski i hodowcami tej rasy, postanowił wprowadzić dla klaczy stadnych rasy konik polski obowiązkową próbę użytkowości (wierzchową lub zaprzęgową). Czytaj dalej »

Zmiana w programie hodowli koni rasy arden polski

17 września 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w treści “Programu hodowli koni rasy arden polski”, które obowiązywać będą od dnia 8 października 2015 r. Czytaj dalej »

Zmiana w programie hodowli koni zimnokrwistych i ard.pol.

12 sierpnia 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w treści “Programu hodowli koni zimnokrwistych” oraz “Programu hodowli koni rasy arden polski”, obowiązującego od dnia 23 lipca 2015 r. Czytaj dalej »

Kategoryzacja ogierów

9 lutego 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,,

Informujemy, że w związku ze zmianą zapisów kategoryzacji ogierów ras szlachetnych, zatwierdzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisje Ksiąg Stadnych ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi na wspólnym spotkaniu w dniu 3 lutego 2015 r. podjęły decyzję, iż ogiery zakwalifikowane w poprzednich latach do rezerwy hodowlanej zostają bezterminowo przywrócone do hodowli, natomiast indywidualne decyzje w przypadku ogierów wycofanych z rozrodu podejmują odpowiednie Komisje Ksiąg Stadnych na podstawie wniosków właścicieli.

Zmiany w programach hodowlanych m, wlkp i sp

15 stycznia 2015 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w treści “Programów hodowli koni” ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi. Wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 r. Czytaj dalej »

Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych

30 grudnia 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w treści “Programu hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty”, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r. Czytaj dalej »

Zmiana w programach hodowlanych m, wlkp, sp – od 1 lipca 2014

16 lipca 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspólnych ustaleniach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po konsultacjach z hodowcami, informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższą zmianę w programach hodowlanych, która obowiązuje od 1 lipca 2014 roku. Programy koni rasy małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi powinny być realizowane zgodnie z wprowadzoną zmianą. Czytaj dalej »

Pro­gra­m hodowli koni zimnokrwistych

6 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Zapraszamy do zapoznania się z ujednoliconym programem hodowlanym koni zimnokrwistych (polskiego konia zimnokrwistego, koni sokólskich oraz koni sztumskich). Program ten został zaakceptowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Pro­gra­m hodowli koni rasy śląskiej i huculskiej

1 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,

Zapraszamy do zapoznania się z ujednoliconymi programami hodowlanymi koni rasy śląskiej oraz koni rasy huculskiej, które dostępne są na stronie z Programami hodowlanymi. Programy te zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i obowiązują od dnia dzisiejszego, tzn. od 1 maja 2014 r.

Zmiany w programie hodowli koni rasy małopolskiej, ważne od 13 kwietnia

25 marca 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni informuje, iż od 13 kwietnia 2014 roku w programie hodowlanym koni rasy małopolskiej zmianie ulega następujący zapis dotyczący uznawania ogierów po alternatywnych próbach dzielności: Czytaj dalej »

Uznawanie koni importowanych do ksiąg stadnych koni rasy wlkp oraz sp

17 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Programy hodowlane · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni przypomina, iż zgodnie z nowym zapisem w programach hodowli koni rasy wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi (pkt.III.1), od 20 czerwca 2013 r. każda klacz i ogier hodowli zagranicznej, które pretendują do uznania w księgach stadnych koni ras sp i wlkp, muszą pochodzić od matek wpisanych do księgi głównej. Przepis ten dotyczy również ogierów i klaczy startujących w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.

Zmiany w programach hodowlanych koni ras m, wlkp i sp

10 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspólnych ustaleniach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po konsultacjach z hodowcami, informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w programach hodowlanych, które obowiązują od 1 lutego 2014 roku, a programy koni rasy małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi powinny być realizowane zgodnie z wprowadzonymi zmianami. Czytaj dalej »

Zmiany w programach hodowlanych kuców

6 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowlane · Rasa:

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym programem hodowlanym “Kuców i koni małych” (rejestr), na którym zostały naniesione dwie zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) zaakceptowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedstawione zmiany wchodzą w życie od dnia 1 marca 2014 r.


Hodowca i Jeździec