Korekta w programach hodowli

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że skorygowano zapisy w programach hodowli koni rasy małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi. Dotyczą one polowej wierzchowej próby dzielności po 100-dniowym treningu wierzchowym dla ogierów 3 letnich i 4 letnich (konie rasy małopolskiej). W przypadku ogierów grupy C (konie zaawansowane w krew) usunięto element dotyczący uzyskania minimum 7,2 pkt. w ocenie ujeżdżeniowej lub skokowej. Pozostawiono minimum 7,2 pkt. w ocenie ogólnej.

Dodatkowo w programach hodowli koni ras szlachetnych (m, wlkp, sp) w przypadku Polowej Próby Wierzchowej wprowadzono:

  • dodano punkt G – Ocena jeźdźca WKKW (z dokładnością do 0,5 pkt.). Ocenie podlega jezdność i przydatność do WKKW (max 10 pkt.);
  • zmieniono również sposób liczenia oceny ogólnej: usunięto ocenę jeźdźca testowego ujeżdżeniowego i skokowego (E i F), a dodano ocenę jeźdźca WKKW (G). Tym samym suma cecha jest dzielona przez 5.

Oceny konia z grupy C dokonuje jeden jeździec testowy. Zatem ocena ogólna wygląda następująco:

\[{Ocena Ogólna} = {A + B + C + D + G \over 5}\]
  • A Skoki pod jeźdźcem
  • B Praca w stępie
  • C Praca w kłusie
  • D Praca w galopie
  • G Ocena jeźdźca WKKW
Przewiń do góry