Aktualności

Czy masz problem z atakami wilków na konie i zwierzęta domowe? Jeśli tak, to koniecznie przeczytaj!

29 września 2020 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Prosimy o wsparcie projektu finansowanego z funduszy europejskich, zakładającego rozpoznanie problemu, także w Polsce. W projekcie tym bierze udział Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.

W odpowiedzi na problemy napotykane przez hodowców i użytkowników koni w Europie związane z migracją wilków w nowe obszary oraz zwiększeniem ataków na zwierzęta domowe. W ramach funduszy europejskich COST Action powstaje projekt zmapowania tych problemów w krajach europejskich. Jakkolwiek problemy te rozwiązywano na poziomie europejskim głównie dla owiec, kóz i bydła, stanowiąc niski odsetek ofiar dużych drapieżników, konie były zwykle pomijane pomimo istotnej dla właścicieli wartości ekonomicznej i niematerialnej.

Informacje uzyskane od indywidualnych właścicieli koni w całej Europie pozwolą na zmapowanie przypadków ataków wilków na konie i analizę poszczególnych przypadków. Ewidentnie brakuje badań na temat wzajemnych interakcji koń-wilk-człowiek na skalę polską i europejską. Dzięki temu projektowi będzie można przewidzieć z większym prawdopodobieństwem okoliczności ataków i bardziej skuteczne im zapobieganie.

Dlatego zwracam się do tych z Państwa, którzy doświadczyli czy obawiają się problemów z obecnością wilków w swojej okolicy o kontakt do mnie o chęci uczestnictwa w planowanym projekcie, najlepiej z bardzo krótkim opisem swojego przypadku i tytułem HOWLING. Zebrane informacje oraz dane do kontaktu pozostaną poufne.

a.gorecka@igbzpan.pl

Hodowca i Jeździec