Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Zakup młodych ogierków POZG ras m i wlkp do treningu zaprzęgowego

29 marca 2021 · Kategoria: Programy ochrony, ZT Ogierów · Rasa: ,

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem kwalifikacji młodych ogierków ras małopolskiej i wielkopolskiej rocznika 2019, spełniających warunki programu ochrony zasobów genetycznych. Ogierki w ramach projektu realizowanego pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych” zostaną zakupione przez Instytut Zootechniki PIB z przeznaczeniem do dalszego odchowu oraz treningu stacjonarnego i próby zaprzęgowej w 2022 r.

Przeczytaj cały wpis „Zakup młodych ogierków POZG ras m i wlkp do treningu zaprzęgowego” »

Wyniki kwalifikacji ogierów m i wlkp spełniających warunki programu ochrony do treningu i próby zaprzęgowej

19 marca 2021 · Kategoria: Programy ochrony, ZT Ogierów · Rasa: ,

W dniach 18-19 marca w SKH Gładyszów w Regietowie odbyła się kwalifikacja ogierów małopolskich i wielkopolskich urodzonych w 2018 i 2017 r., spełniających warunki programu ochrony zasobów genetycznych, do treningu stacjonarnego i próby zaprzęgowej w 2021 r., zaplanowanych w ramach projektu realizowanego przez Instytut Zootechniki PIB wraz z PZHK pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”.

Przeczytaj cały wpis „Wyniki kwalifikacji ogierów m i wlkp spełniających warunki programu ochrony do treningu i próby zaprzęgowej” »

Aktualizacje list POZG koni sztumskich i sokólskich

10 marca 2021 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Szanowni Państwo, informujemy iż zgodnie z ustaleniami pomiędzy Polskim Związkiem Hodowców Koni, oraz koordynatorem Programu Ochrony Zasobów Genetycznych koni zimnokrwistych aktualizacja wykazów ogierów uznanych do krycia klaczy uczestniczących w POZG koni sztumskich i sokólskich będzie dokonywana wyłącznie na dzień 15 maja i 15 grudnia.

Kwalifikacja ogierów rasy małopolskiej do projektu Instytutu Zootechniki odwołana

8 marca 2021 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Szanowni Państwo, w związku z decyzją zarządu SO w Białce o zamknięciu ośrodka, podyktowaną obecną sytuacją epizootyczną związaną ze wzmożonymi zachorowaniami koni na wirusa EHV-1, jak również zaleceniami Głównego Lekarza Weterynarii, kwalifikacja ogierów rasy małopolskiej spełniających warunki POZG do treningu stacjonarnego i próby zaprzęgowej nie odbędzie się w planowanym terminie 8-9 marca br.

Przeczytaj cały wpis „Kwalifikacja ogierów rasy małopolskiej do projektu Instytutu Zootechniki odwołana” »

Wyniki kwalifikacji ogierów rasy wielkopolskiej do projektu Instytutu Zootechniki

5 marca 2021 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

W dniach 2-3 marca w SK Racot odbyła się kwalifikacja ogierów wielkopolskich urodzonych w 2018 i 2017 r., spełniających warunki programu ochrony zasobów genetycznych, do treningu stacjonarnego i próby zaprzęgowej w 2021 r., zaplanowanych w ramach projektu realizowanego przez Instytut Zootechniki PIB wraz z PZHK pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”.

Przeczytaj cały wpis „Wyniki kwalifikacji ogierów rasy wielkopolskiej do projektu Instytutu Zootechniki” »

Kwalifikacja ogierów wlkp spełniających warunki POZG do treningu stacjonarnego i próby zaprzęgowej

26 lutego 2021 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

W dniach 2-3 marca w SK Racot odbędzie się kwalifikacja ogierów wielkopolskich urodzonych w 2018 i 2017 r., spełniających warunki programu ochrony zasobów genetycznych, do treningu stacjonarnego i próby zaprzęgowej w 2021 r.
Konie będą sprawdzane na twardej nawierzchni (ocena poprawności fundamentu, czyli kończyn i kopyt) oraz pod względem eksterieru i zdrowia, a także w skokach i ruchu luzem.

Przeczytaj cały wpis „Kwalifikacja ogierów wlkp spełniających warunki POZG do treningu stacjonarnego i próby zaprzęgowej” »

Kwalifikacja ogierów m i wlkp spełniających warunki programu ochrony do treningu i próby zaprzęgowej

22 stycznia 2021 · Kategoria: Programy ochrony, ZT Ogierów · Rasa: ,

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem kwalifikacji 2,5-letnich i starszych ogierów rasy małopolskiej i wielkopolskiej spełniających warunki programu ochrony zasobów genetycznych do treningu stacjonarnego i próby zaprzęgowej w 2021 r.

Przeczytaj cały wpis „Kwalifikacja ogierów m i wlkp spełniających warunki programu ochrony do treningu i próby zaprzęgowej” »

Komunikat o próbach koni huculskich

18 września 2020 · Kategoria: Programy hodowli, Programy ochrony · Rasa:

Komisja Księgi Stadnej Koni rasy huculskiej informuje, że do chwili obecnej w roku bieżącym zorganizowano w kraju łącznie 7 zasadniczych prób wierzchowych dla koni młodych rasy huculskiej (4x OZHK Rzeszów, 2x MZHK Kraków, 1x WZHK Warszawa).
W miesiącu wrześniu i październiku zaplanowano jeszcze zorganizowanie i przeprowadzenie następujących prób dzielności:

Przeczytaj cały wpis „Komunikat o próbach koni huculskich” »

Terminarz kwalifikacji klaczy sokólskich i sztumskich

18 września 2017 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przedstawia TERMINARZ tegorocznych kwalifikacji klaczy sokólskich i sztumskich do programów ochrony zasobów genetycznych. Prosimy o zgłaszanie klaczy do swoich OZHK/WZHK. Przeczytaj cały wpis „Terminarz kwalifikacji klaczy sokólskich i sztumskich” »

Kwalifikacja klaczy w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony zasobów genetycznych

12 maja 2016 · Kategoria: Programy ochrony, Przeglądy hodowlane · Rasa:

Przedstawiamy program przeglądów klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w programie koni sztumskich lub sokólskich oraz program prób posłuszeństwa.

Odpowiedź MRiRW na apel hodowców

29 października 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z odpowiedzią Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka na apel hodowców w sprawie płatności w latach 2014-2020.

Apel hodowców do MRiRW

30 września 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że w dniu 28 września br. przedstawiciele PZHK złożyli na ręce Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka apel podpisany przez ponad 6.000 hodowców koni z całej Polski.

Znowelizowane programy ochrony koni sokólskich oraz sztumskich

16 września 2015 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni uprzejmie informuje, że są już dostępne znowelizowane programy ochrony dla koni sokólskich oraz sztumskich. Programy dostępne są na stronie: www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl oraz w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni.

Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych

30 grudnia 2014 · Kategoria: Programy hodowli, Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni informuje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowało poniższe zmiany w treści „Programu hodowli koni rasy polski koń zimnokrwisty”, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r. Przeczytaj cały wpis „Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych” »

Lista ogierów w typie sztumskim i sokólskim

23 września 2014 · Kategoria: Programy ochrony · Rasa:

Informujemy, że zgodnie z ustaleniem PZHK i IZ Balice na listę ogierów w typie sztumskim i sokólskim mogą być wprowadzane jedynie ogiery zakwalifikowane do programów przez Komisję na aukcjach.

Konie w typie sztumskim i sokólskim

5 czerwca 2013 · Kategoria: Programy ochrony

W związku z licznymi telefonami, Instytut Zootechniki PIB informuje, że każdy hodowca koni w typie sztumskim lub sokólskim, może kryć swoje klacze każdym ogierem, który znajduje się na liście ogierów przeznaczonych do krycia klaczy w odpowiednim typie.

Komunikat: Wymagania dla ogierów zimnokrwistych w typie sokólskim i sztumskim

11 kwietnia 2012 · Kategoria: Ogłoszenia, Programy ochrony · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, informuje, że zgodnie z zapisami Programu ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim, zaopiniowanego pozytywnie przez Grupę Roboczą ds. zasobów genetycznych koni i przyjętego przez Radę Naukową Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 15 grudnia 2009 roku, ogiery zimnokrwiste przeznaczone do krycia klaczy uczestniczących w programach ochrony zasobów genetycznych koni w typie sokólskim i sztumskim muszą posiadać w rodowodzie minimum 75% krwi odpowiednio sokólskiej i sztumskiej oraz wymiary przy wpisie do księgi:

  • typ sokólski – wzrost 155-165 cm, obwód nadpęcia 25-27 cm,
  • typ sztumski – wzrost 155-169 cm, obwód nadpęcia 26-30 cm.

Ogiery nie spełniające wyżej wymienionych kryteriów nie będą uprawnione do krycia klaczy uczestniczących w programach ochrony od roku 2013.

Program ochorony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych

8 lutego 2012 · Kategoria: Programy ochrony, Sprawy hodowlane · Rasa:

Informujemy hodowców i właścicieli klaczy uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim, że wszystkie ogiery dopuszczone do krycia klaczy z programu ochrony muszą posiadać 75% krwi odpowiednio sokólskiej/sztumskiej.
Wszystkie ogiery dopuszczone do programu ochrony posiadające mniej niż 75% krwi sokólskiej/sztumskiej mogą warunkowo kryć w programie do końca 2012, ale ich potomstwo nie zostanie przyjęte do programu.

Sympozjum „Koń wielkopolski w programie ochrony zasobów genetycznych”

24 sierpnia 2010 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Programy ochrony · Rasa:

W imieniu Instytutu Zootechniki PIB serdecznie zapraszamy na sympozjum organizowane wraz z Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni w Poznaniu nt. „Koń wielkopolski w programie ochrony zasobów genetycznych”.
Sympozjum odbędzie się w dniach 15-16 września 2010 r. na terenie Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Pawłowice.

Wnioski z seminarium

27 stycznia 2010 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Programy ochrony · Rasa:

Na prośbę organizatorów przedstawiamy wnioski zgłoszone przez hodowców koni rasy małopolskiej w czasie seminarium pt.: „Perspektywy hodowli koni rasy małopolskiej w kontekście ochrony zasobów genetycznych tej rasy”, które odbyło się w dniu 25.01.2010 r. w Krakowie.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że wnioski te będą przedmiotem obrad Prezydium PZHK w dniu 2 lutego br. Przeczytaj cały wpis „Wnioski z seminarium” »


Hodowca i Jeździec