Aktualności

Znowelizowane programy ochrony koni sokólskich oraz sztumskich

16 września 2015 · Kategoria: Programy ochrony, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie infor­mu­je, że są już dostęp­ne zno­we­li­zo­wa­ne pro­gra­my ochro­ny dla koni sokól­skich oraz sztum­skich. Programy dostęp­ne są na stro­nie: www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl oraz w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni.

Hodowca i Jeździec