POZG – realizacja zobowiązań

Zgodnie z informacjami Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego zmiany wprowadzone we wszystkich programach ochrony zasobów genetycznych koni od 2023 roku, dotyczące potwierdzenia pochodzenia za pomocą badań genetycznych 2 źrebiąt spełniających warunki programu ochrony oraz uzyskania 1 potomka hodowlanego, w ciągu 5 lat uczestnictwa w programie ochrony dla każdego osobnika, obowiązują tylko i wyłącznie hodowców, którzy rozpoczęli zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w roku 2023 i kolejnych latach. W przypadku, gdy klacz/ogier nie spełni powyższych wymagań w trakcie 5 lat uczestnictwa w programie ochrony, nie otrzyma kwalifikacji na następne lata do momentu spełnienia wymagań.

Taka informacja pojawiła się również na stronie internetowej Instytutu Zootechniki PIB.

Scroll to Top