Archiwum

Kategoria: Rasa: Okres:

Uwaga! Komunikat dla hodowców

11 grudnia 2020 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nie przewiduje wsparcia w sektorze koni poza wsparciem w ramach PROW z tytułu ras rodzimych.

Przeczytaj cały wpis „Uwaga! Komunikat dla hodowców” »

Rozszerzenie rozwiązań Tarczy Antykryzysowej

16 kwietnia 2020 · Kategoria: Finansowanie

„Przedstawiamy kolejne rozwiązania, które mają na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19. Przygotowywane są już następne.” Czytaj dalej na stronie www.gov.pl

Wsparcie dla gospodarstw rolnych w czasie epidemii

16 kwietnia 2020 · Kategoria: Finansowanie

„W bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się praktycznie cały świat, na pierwszym miejscu znajduje się walka o zdrowie i życie ludzi. Epidemia wpływa również na sytuację ekonomiczną. Trudności dotykają wszystkie sektory. Dotyczy to także rolnictwa. Niestety wcześniej zaplanowane wydatki będą musiały poczekać – powiedział dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski i poinformował o podejmowanych działaniach.” Czytaj dalej na stronie www.gov.pl

Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

6 kwietnia 2020 · Kategoria: Finansowanie

„Prezentowane rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 – epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat. To nie koniec podobnych rozwiązań. Trwają już prace nad projektem kolejnej specustawy w tym zakresie. Każde dobre rozwiązanie, mające na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19, zaproponowane przez zainteresowane podmioty, zwłaszcza przez rolników, ma szansę znaleźć poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.” Czytaj dalej na stronie www.gov.pl

Nowy zestaw środków mających pomóc w kryzysie spowodowanym koronawirusem

2 kwietnia 2020 · Kategoria: Finansowanie

Komisja Europejska ogłasza nowy zestaw środków mających pomóc sektorowi rolno-spożywczemu w tym niespotykanym kryzysie po wybuchu pandemii koronawirusa.

Przeczytaj cały wpis „Nowy zestaw środków mających pomóc w kryzysie spowodowanym koronawirusem” »

Harmonogram PROW

15 stycznia 2020 · Kategoria: Finansowanie

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do końca 2021 r.

Przeczytaj cały wpis „Harmonogram PROW” »

Nadchodzą zmiany w dopłatach do TUZ

9 grudnia 2019 · Kategoria: Finansowanie

Minister Rolnictwa chce aby dopłaty do trwałych użytków zielonych powiązać z koniecznością prowadzenia hodowli.

Przeczytaj cały wpis „Nadchodzą zmiany w dopłatach do TUZ” »

Z ław sejmowych…

17 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

W Sejmie, podczas 81. posiedzenia w dniu 16 maja 2019 r. (drugi dzień obrad), rozmawiano o nowym projekcie Ministra Rolnictwa dotyczącym zmniejszenia dotacji dla instytucji wykonujących zadania na rzecz Ministerstwa Rolnictwa… Przeczytaj cały wpis „Z ław sejmowych…” »

Co dalej z polską hodowlą?

13 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

Polski Związek Hodowców Koni Informuje, że w dniu 13 maja br. odbyło się spotkanie organizacji hodowców poświęcone projektowi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Projekt zakłada obniżenie stawek dotacji do kosztów usług wykonywanych na rzecz hodowców będących podmiotami MŚP, zarówno w przypadku prowadzenia ksiąg hodowlanych, jak i prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej o 58% w stosunku do dotychczasowego dofinansowania. Przeczytaj cały wpis „Co dalej z polską hodowlą?” »

UWAGA! Ograniczenie dofinansowania do hodowli

13 maja 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ZT Ogierów

Informujemy, iż w dniu 8 maja 2019 r. ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Projekt zakłada obniżenie stawek dotacji do kosztów usług wykonywanych przez związki na rzecz hodowców będących podmiotami MŚP, zarówno w przypadku prowadzenia ksiąg hodowlanych, jak i prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej o 58% w stosunku do dotychczasowego dofinansowania. Przeczytaj cały wpis „UWAGA! Ograniczenie dofinansowania do hodowli” »

Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD

24 kwietnia 2019 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami otrzymania refundacji części kosztów oceny badań w kierunku OCD (dotyczy tylko właścicieli sklasyfikowanych jako MŚP – mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa). Przeczytaj cały wpis „Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD” »

Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni

12 lutego 2019 · Kategoria: Finansowanie

Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni. Podaruj 1% podatku Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni – KRS: 0000507357. Przeczytaj cały wpis „Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni” »

Fundusz hodowlany PZHK na rok 2018

8 maja 2018 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu hodowlanego PZHK w 2018 r.

Nabór wniosków „Modernizacja gospodarstw rolnych”

29 stycznia 2018 · Kategoria: Finansowanie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”, związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020.

Więcej można przeczytać na stronie ARiMR.

Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni

23 stycznia 2018 · Kategoria: Finansowanie

Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni. Podaruj 1% podatku Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni – KRS: 0000507357. Przeczytaj cały wpis „Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni” »

Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, MPMK, Skoki przez przeszkody

Wymienieni poniżej hodowcy i właściciele najlepszych koni skokowych MPMK 2017 proszeni są o jak najszybsze przesyłanie numerów swoich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu przekazania nagród pieniężnych za zajęcie miejsc 1-3 w wymienionych zawodach. Przeczytaj cały wpis „Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017” »

Składanie wniosków do końca maja

16 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku. Przeczytaj cały wpis „Składanie wniosków do końca maja” »

PROW 2014-2020 – wyższe dopłaty do klaczy

11 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie · Rasa: , , , , ,

Dzięki działaniom Polskiego Związku Hodowców Koni i Instytutu Zootechniki w Krakowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził od dnia 21 kwietnia w ramach działania programu PROW 2014-2020 wyższe stawki dopłat do klaczy objętych programami ochrony zasobów genetycznych Przeczytaj cały wpis „PROW 2014-2020 – wyższe dopłaty do klaczy” »

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Finansowanie

W Unii Europejskiej trwa debata o przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku. Przeczytaj cały wpis „Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni” »

Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni

28 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie

Szanowni Państwo,
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu swoim i Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, która jest Organizacją Pożytku Publicznego, uprzejmie prosi wszystkich, którym tradycja i polska kultura nie są obojętne, o wsparcie działań Fundacji i przekazanie 1% podatku na cele statutowe Fundacji. Przeczytaj cały wpis „Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni” »


Hodowca i Jeździec