Kategoria: Finansowanie

Kategoria: Rasa: Okres:

Fundusz hodowlany PZHK na rok 2018

8 maja 2018 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu hodowlanego PZHK w 2018 r.

Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD

4 kwietnia 2018 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Zapraszamy do zapoznania się z Warunkami otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD (dotyczy tylko właścicieli sklasyfikowanych jako MAŁE-ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA / MŚP). Czytaj dalej »

Nabór wniosków “Modernizacja gospodarstw rolnych”

29 stycznia 2018 · Kategoria: Finansowanie ·

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na “Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze “d”, związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020.

Więcej można przeczytać na stronie ARiMR.

Podaruj 1% Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni

23 stycznia 2018 · Kategoria: Finansowanie ·

Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni. Podaruj 1% podatku Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni – KRS: 0000507357. Czytaj dalej »

Wypłaty PZHK skoki MPMK 2017

25 sierpnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, MPMK, Skoki przez przeszkody ·

Wymienieni poniżej hodowcy i właściciele najlepszych koni skokowych MPMK 2017 proszeni są o jak najszybsze przesyłanie numerów swoich kont na adres: cuber@pzhk.pl w celu przekazania nagród pieniężnych za zajęcie miejsc 1-3 w wymienionych zawodach. Czytaj dalej »

Składanie wniosków do końca maja

16 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku. Czytaj dalej »

PROW 2014-2020 – wyższe dopłaty do klaczy

11 maja 2017 · Kategoria: Finansowanie · Rasa: ,,,,,

Dzięki działaniom Polskiego Związku Hodowców Koni i Instytutu Zootechniki w Krakowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził od dnia 21 kwietnia w ramach działania programu PROW 2014-2020 wyższe stawki dopłat do klaczy objętych programami ochrony zasobów genetycznych Czytaj dalej »

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia ·

W Unii Europejskiej trwa debata o przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku. Czytaj dalej »

Fundacja Klikowska Ostoja Polskich Koni

28 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

Szanowni Państwo,
Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu swoim i Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni, która jest Organizacją Pożytku Publicznego, uprzejmie prosi wszystkich, którym tradycja i polska kultura nie są obojętne, o wsparcie działań Fundacji i przekazanie 1% podatku na cele statutowe Fundacji. Czytaj dalej »

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie ·

W imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujemy, że od 11 lutego 2017 r. będą mogły być nakładane kary za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem. Czytaj dalej »

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 23 stycznia 2017 r. przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców prof. Zbigniew Jaworski i dyrektor biura Andrzej Stasiowski spotkali się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Noworoczne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia, Sprawy hodowlane ·

W dniu 2 stycznia 2017 r. przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Koni spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i Wiceministrem Rafałem Romanowskim. Czytaj dalej »

Odpowiedź Ministra Rolnictwa na kolejne wystąpienie PZHK w sprawie objęcia koni systemem płatności bezpośrednich

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Finansowanie ·

Poniżej zamieszczamy oficjalną odpowiedź Ministra Rolnictwa na kolejne wystąpienie PZHK w sprawie objęcia koni systemem płatności bezpośrednich: Czytaj dalej »

Kolejne spotkanie z Ministrem Rolnictwa w sprawie płatności bezpośrednich

25 lipca 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

W dniu 27 czerwca br. przedstawiciele PZHK spotkali się z Podsekretarzem Stanu MRiRW Ryszardem Zarudzkim. Czytaj dalej »

Regulamin funduszu hodowlanego

21 kwietnia 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane ·

Odpowiedź MRiRW na apel hodowców

29 października 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z odpowiedzią Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka na apel hodowców w sprawie płatności w latach 2014-2020.

Apel hodowców do MRiRW

30 września 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony ·

Polski Związek Hodowców Koni informuje, że w dniu 28 września br. przedstawiciele PZHK złożyli na ręce Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka apel podpisany przez ponad 6.000 hodowców koni z całej Polski.

Pomoc dla poszkodowanych w czasie suszy

14 września 2015 · Kategoria: Finansowanie ·

Polski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z odpowiedzią na pismo skierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla poszkodowanych rolników w czasie suszy. Czytaj dalej »

Dofinansowanie na szkolenia dla osób 45+ (pracowników firm i pracodawców)

24 kwietnia 2015 · Kategoria: Finansowanie, Szkolenia ·

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia dla osób w wieku powyżej 45 roku życia. Czytaj dalej »

Dofinansowanie startów koni polskiej hodowli w WEG we Francji

8 sierpnia 2014 · Kategoria: Finansowanie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, WKKW · Rasa: ,

Z satysfakcją informujemy, że Polski Związek Hodowców Koni i Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni dofinansują koszty związane ze startami następujących koni polskiej hodowli w czasie Światowych Igrzysk Jeździeckich (WEG) w Normandii:

Czytaj dalej »


Hodowca i Jeździec