Warunki otrzymania refundacji części kosztów badań w kierunku OCD

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami otrzymania refundacji części kosztów oceny badań w kierunku OCD (dotyczy tylko właścicieli sklasyfikowanych jako MŚP – mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa).

Proszę przesłać do biura PZHK:

  1. oświadczenie dotyczące MŚP/DP (najpierw wersję elektroniczną na adres e-mail: cuber@pzhk.pl, następnie oryginał pocztą, załącznik nr 1). W przypadku właścicieli sklasyfikowanych jako duże przedsiębiorstwo (DP) nie ma możliwości dofinansowania badań w kierunku OCD,
  2. zestaw zdjęć RTG wykonanych zgodnie z instrukcją (załącznik nr 2) na adres cuber@pzhk.pl
  3. dowód wpłaty 73,80 zł z VAT – MŚP na adres cuber@pzhk.pl

 

  1. Po przesłaniu potwierdzenia przelewu ww. kwoty zdjęcia zostaną wysłane do Komisji Oceniającej powołanej przez PZHK, która zbiera się 1-2 razy w miesiącu.
  2. W przypadku konieczności powtórnej konsultacji zdjęć OCD przez Komisję Oceniającą powołaną przez PZHK, właściciel ogiera zobligowany jest do opłaty w wysokości 246 zł z VAT.
Scroll to Top