Co dalej z polską hodowlą?

Polski Związek Hodowców Koni Informuje, że w dniu 13 maja br. odbyło się spotkanie organizacji hodowców poświęcone projektowi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Projekt zakłada obniżenie stawek dotacji do kosztów usług wykonywanych na rzecz hodowców będących podmiotami MŚP, zarówno w przypadku prowadzenia ksiąg hodowlanych, jak i prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej o 58% w stosunku do dotychczasowego dofinansowania.

Organizacje hodowców wystosowały do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólne pismo-protest w sprawie ww. projektu rozporządzenia z wnioskiem o zwołanie pilnego spotkania Ministra z przedstawicielami organizacji branżowych. Dyskutowano również o możliwych formach protestu hodowców.

W związku z ww. projektem rozporządzenia planowane jest posiedzenie Zarządu PZHK z udziałem kierowników OZHK w dniu 4 czerwca br. Celem posiedzenia będzie zmodyfikowanie planu finansowego PZHK, a w ślad za nim planów finansowych OZHK. Zarząd powinien również podjąć uchwały umożliwiające wypracowanie rozwiązań dotyczących struktury i organizacji pracy, które pozwolą na ograniczenie kosztów działalności Związku.

Scroll to Top