Wnioski o płatności dla ogierów POZG

Uprzejmie informujemy, że zgodnie komunikatem opublikowanym przez Instytut Zootechniki PIB, Grupa Robocza ds. ochrony zasobów genetycznych koni podjęła następujące decyzje dotyczące płatności dla właścicieli ogierów w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027 z tytułu uczestnictwa w programie ochrony:

  1. Przedłużono termin składania wniosków do Instytutu Zootechniki PIB na ogiery dla wszystkich 7 ras koni do dnia 31 stycznia 2024 r.
  2. W 2024 r. podtrzymano możliwość uzyskania płatności w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027 z tytułu uczestnictwa w programie ochrony na ogiery rasy małopolskiej i wielkopolskiej mające kategorię „C” i spełniające wymogi programu ochrony, w tym bonitacyjne min. 13 pkt. za typ i 78 pkt. ocena ogólna oraz spełniające ściśle warunki biometryczne programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej i wielkopolskiej.

Więcej informacji na stronie www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

Scroll to Top