Wyniki ZT zaprzęgowego klaczy rasy śląskiej i innych ras szlachetnych

Przedstawiamy szczegółowe wyniki klaczy, które ukończyły stacjonarny zakład treningowy w Klikowej. Ocenie poddano 12 klaczy. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi komisja zadecydowała o zastosowaniu złagodzonych norm czasowych poszczególnych elementów próby o 10%, korzystając z tabel dla złych warunków pogodowych.

Serdecznie gratulujemy hodowcom i właścicielom oraz życzymy dalszych sukcesów hodowlanych i sportowych.

Scroll to Top