Aktualności

Fundusz hodowlany PZHK na rok 2018

8 maja 2018 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z zasa­da­mi two­rze­nia i wyko­rzy­sta­nia puli pre­mii hodow­la­nych w ramach fun­du­szu hodow­la­ne­go PZHK w 2018 r.

Hodowca i Jeździec