Aktualności

Harmonogram PROW

15 stycznia 2020 · Kategoria: Finansowanie, ·

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem pla­no­wa­nych nabo­rów wnio­sków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 do koń­ca 2021 r.

harmonogram-prow-2014 – 2020

Hodowca i Jeździec