Kwalifikacje młodych ogierów POZG ras m i wlkp do zakupu do projektu Instytutu Zootechniki

Informujemy, że kolejna kwalifikacja młodych ogierów ras małopolskiej i wielkopolskiej, spełniających warunki Programu Ochrony Zasobów Genetycznych, do zakupu do projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”, planowana jest w dniu 22 września 2022 r. w Gorlicach.

Ogiery wyselekcjonowane pod względem rodowodowym oraz poddane wstępnemu przeglądowi w terenie przez koordynatora projektu zostaną przedstawione do oceny komisyjnej, a po jej pozytywnym zaliczeniu będą mogły być zakupione do dalszego odchowu i przygotowania do próby dzielności.

Scroll to Top