Aktualności

Apel hodowców do MRiRW

30 września 2015 · Kategoria: Finansowanie, Programy ochrony, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że w dniu 28 wrze­śnia br. przed­sta­wi­cie­le PZHK zło­ży­li na ręce Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka apel pod­pi­sa­ny przez ponad 6.000 hodow­ców koni z całej Polski.

Hodowca i Jeździec