Aktualności

Kwalifikacja klaczy w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony zasobów genetycznych

12 maja 2016 · Kategoria: Programy ochrony, Przeglądy hodowlane, · Rasa:

Przedstawiamy pro­gram prze­glą­dów kla­czy zgła­sza­nych do uczest­nic­twa w pro­gra­mie koni sztum­skich lub sokól­skich oraz pro­gram prób posłu­szeń­stwa.

Hodowca i Jeździec