Procedura przystąpienia do realizacji POZG

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą przystąpienia do realizacji Programu Ochrony Zasobów Genetycznych koni ras: małopolskiej, wielkopolskie, śląskiej, huculskiej, konik polski oraz polski koń zimnokrwisty (typ sztumski, typ sokólski) w sezonie 2022 r.

Zmianą w porównaniu do ubiegłorocznej procedury jest ograniczenie liczby kserokopii stron paszportu jedynie do opisu słownego oraz graficznego klaczy, podanej w jednym z wykazów składanych do Instytutu Zootechniki PIB (Wykaz klaczy zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie oraz Wykaz klaczy proponowanych (rezerwowych)). Listy ogierów w typie sztumskim oraz w typie sokólskim, wskazanych do krycia w stadach zachowawczych, aktualizowane będą dwa razy w ciągu roku: 31 marca (po wiosennych aukcjach ogierów) i 15 grudnia (po jesiennych aukcjach ogierów).

Scroll to Top